БюлетинСеминари в сградата на ЦОА за 2016 г. начален час на всички семинари 14:00 ч.


Семинарите за месец ноември са обявени в рубриката Семинари в сградата на "Калоян" №8, ет.4

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че
достъпът до лекциите се разрешава само срещу представяне на служебна адвокатска карта

 

              На 10 ноември 2016 г. в ЦОА "Кръстю Цончев" от 9,30 часа ще се проведе дискусионен форум на тема "Административно наказване" с участието на адвокати, научни сътрудници, съдии и прокурори.
Модератор - проф. Дончо Хрусанов.

              Най-любезно ви каним да участвате във форума и да изразите становище по поставен.

 
Курс за придобиване на правоспособност като медиатор


Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” организира курс за придобиване на правоспособност като медиатор за адвокати, който ще се проведе в гр. София, ул. „Цар Калоян” № 8, ет. 4 на 27,28,29 октомври 2016 г. /четвъртък, петък и събота/ и на 03,04 и 05 ноември 2016 г. /четвъртък, петък и събота/ от 9,00 часа до 18,00 часа всеки ден.
Лектори ще бъдат адв. Албена Пенова и адв. Таня Градинарова.
Записването за курса ще се извършва на телефони 02-9801092, 02-9802492, 0885-172777 и 0884-922913 до изчерпване на местата. Необходимо е да се посочат трите имена и личния номер на адвокат.
Таксата за участие е в размер на 200 лева и се внася след записване на участника по банковата сметка на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” в „Уникредит Булбанк”:

IBAN: BG 44 UNCR 76301077718918
BIC: UNCRBGSF

Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на електронния адрес на центъра -coa@abv.bg.
Незаплатилите таксата за участие няма да бъдат допуснати до семинара. В таксата са включени по две кафе-паузи на ден.Център за обучение на адвокати ,,Кръстю Цончeв"

Фондация „Център за обучение на адвокати - Кръстю Цончев" е учредена с решение на Висшия адвокатски съвет на 25 ноември 2005 година на основание на Закона за адвокатурата и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Вписана е в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на 16 декември 2005 година с решение на Софийски градски съд по фирмено дело No.14158/2005 за неопределен срок.
Фондацията e юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла ЗЮЛНЦ.

прочетете повече

RSS FEED