Бюлетин


СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВАТ НА ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ ПРЕЗ ЕСЕННАТА СЕСИЯ 2016 Г.        Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” уведомява желаещите да посетят подготвителните курсове за изпита за адвокати и младши адвокати за есенната сесия 2016 г., че курсът в гр. София ще се проведе на 26, 27, 28 и 29 септември 2016 г. /понеделник-четвъртък/ при такса участие в размер на 150 лева. Занятията ще са с продължителност от  9,00 часа до 18,00 часа всеки ден. В таксата се включват по две кафе-паузи на ден.
         

Записването за курса в гр. София ще бъде в периода 29.08.2016 г. – 19.09.2016 г. на тел. 02 980 10 92,  02 980 24 92, 0884 922 913 и 0885 172 777 от 9.00 ч. до 16.30 ч., както и на e-mail: coa@abv.bg . Необходимо е да посочите трите имена, колегията, чрез  която кандидатствате, завършен университет и телефон за обратна връзка.
Таксата за участие в размер 150 лв. се внася след записване на съответния кандидат, но не по-късно от 19.09.2016 г. по банковата сметка на Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” в “Уникредит Булбанк”:
 
IBAN: BG 44 UNCR 76301077718918
BIC: UNCRBGSF


   
    Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на електронния адрес на центъра - coa@abv.bg .
Незаплатилите таксата за участие няма да бъдат допуснати до семинара.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Сайта на Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”
http://www.advocenter-bg.com
Е-MAIL:coa@abv.bg
ТЕЛ. 02 980 10 92 и 02 980 24 92

 

Семинари в сградата на ЦОА за 2016 г. начален час на всички семинари 14:00 ч.

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че
достъпът до лекциите се разрешава само срещу представяне на служебна адвокатска карта

 

СЕПТЕМВРИ

27.09.2016 г. (вторник) от 14,00 часа до 17,00 часа
Тема: „Актуална съдебна практика във връзка със съдебната делба“ – I част
Лектор: съдия Светлана Калинова

28.09.2016 г. (сряда) от 14,00 часа до 17,00 часа
Тема: „Актуална съдебна практика във връзка със съдебната делба“ – II част
Лектор: съдия Светлана Калинова 

 
Курс за придобиване на правоспособност като медиатор


Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” организира курс за придобиване на правоспособност като медиатор за адвокати, който ще се проведе в гр. София, ул. „Цар Калоян” № 8, ет. 4 на 27,28,29 октомври 2016 г. /четвъртък, петък и събота/ и на 03,04 и 05 ноември 2016 г. /четвъртък, петък и събота/ от 9,00 часа до 18,00 часа всеки ден.
Лектори ще бъдат адв. Албена Пенова и адв. Таня Градинарова.
Записването за курса ще се извършва на телефони 02-9801092, 02-9802492, 0885-172777 и 0884-922913 до изчерпване на местата. Необходимо е да се посочат трите имена и личния номер на адвокат.
Таксата за участие е в размер на 200 лева и се внася след записване на участника по банковата сметка на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” в „Уникредит Булбанк”:

IBAN: BG 44 UNCR 76301077718918
BIC: UNCRBGSF

Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на електронния адрес на центъра -coa@abv.bg.
Незаплатилите таксата за участие няма да бъдат допуснати до семинара. В таксата са включени по две кафе-паузи на ден.
 

 


 


 

Курс за подготовка по специализиран правен английски език за адвокати

 

 

 

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” организира курс за подготовка по специализиран правен английски език за адвокати, който ще се проведе в гр. София, ул. „Цар Калоян” № 8, ет. 4 в два модула по 30 учебни часа всеки.

Лектор ще бъде проф. дфн Тодор Шопов.

Записването за курса ще се извърши на тел. 02-9801092, 02-9802492 до изчерпване на местата. Необходимо е да се посочат трите имена и личния номер на адвокат. За записването кандидатът трябва да представи копие от документ за владеене на английски език или рецензия от изпълнение на тест Dialang, който е безплатен и се провежда онлайн в интернет.

Таксата за участие е в размер на 300 лева и се внася след записване на участника по банковата сметка на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” в „Уникредит Булбанк”:

 

IBAN: BG 44 UNCR 76301077718918
BIC: UNCRBGSF

 

Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на електронния адрес на центъра -coa@abv.bg.
Незаплатилите таксата за участие няма да бъдат допуснати до семинара. В таксата са включени учебник, помощни материали и по две кафе-паузи на ден.

Завършилите успешно курса ще получат документ за владеене на езика ниво В1 по ОЕРР.

 

 

 

 

Център за обучение на адвокати ,,Кръстю Цончeв"

Фондация „Център за обучение на адвокати - Кръстю Цончев" е учредена с решение на Висшия адвокатски съвет на 25 ноември 2005 година на основание на Закона за адвокатурата и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Вписана е в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на 16 декември 2005 година с решение на Софийски градски съд по фирмено дело No.14158/2005 за неопределен срок.
Фондацията e юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла ЗЮЛНЦ.

прочетете повече

RSS FEED