„Актуална практика на ВАС, ВКС и ЕСПЧ, свързана със Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Отговорност на държавата за вреди от нарушения на правото на Европейския съюз”

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 19.04.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектори: адв. Михаил Екимджиев и адв. Катина Бончева.

Подобни статии

„Подготовка на исковата м

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 27.04.17 г. от 10:00 ч. с лектор: адв. Валентин Бенатов.

Семинар в Урануполи, Репу
„Новите изменения в ЗКИР“

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 24.01.17 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Любка Стоянова – заместник-председател на Административен съд – София-град.

„Европейско митническо пр

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 21.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: доц. д-р Атанас Симеонов – адвокат от САК.

„Специални стратегии и ум

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 28.02.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Боряна Мусева.

Трети модул от обучението
“Актуални проблеми

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 11.04.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Камелия Маринова.

Откриване на новата учебн
“Актуални проблеми

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 12.04.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Камелия Маринова.

“Договорът за наем.

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 13.12.2016 г. от 14:00 до 17:00 ч. с лектор: съдия Стилияна Григорова – СРС.