„Актуални проблеми и съдебна практика при обезпечения с международен елемент. Европейска заповед за запор на банкови сметки“

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 04.04.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: доц. д-р Боряна Мусева – адвокат от САК.

Подобни статии

Трети модул от обучението
Първи модул от Едногодишн
„Новите положения в Закон

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 02.02.17 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Валя Гигова.

Посещение на международни
Семинар в Урануполи, Репу

Уважаеми колеги адвокати,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ със съдействието на Дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет има удоволствието да ви покани на

Кръгла маса на тема: “Ста
Примерни теми за семинари

Примерни теми за семинари през 2015 година

Дни на адвокатите, СОК &#
Дискусионен форум „ Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an
Представяне на книгата на