„Специални разузнавателни средства“

Семинар за АК Стара Загора на 18.02.17 г. от 09:00 ч. с лектор: съдия Красимир Шекерджиев.

Подобни статии

Новите промени в НПК

Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” организира следните семинари, свързани с новите промени в Наказателнопроцесуалния кодекс:

1.) Семинар на тема: “Реформата в НПК” (съвместно със Софийската адвокатска

„Сключване на договори по

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 16.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: доц. д-р Таня Йосифова.

Конференция “Адвока

Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” организира конференция на тема: “Адвокатурата и правата на човека”, която ще се проведе в гр. Пловдив, хотел “Империал” на 14

“Неприсъствено реше

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 12.12.16 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Таня Градинарова.

Дни на адвокатите, СОК &#
„Погасителната давност в

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 06.04.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Михаил Малчев.

“Договорът за наем.

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 13.12.2016 г. от 14:00 до 17:00 ч. с лектор: съдия Стилияна Григорова – СРС.

„Актуални проблеми на евр

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 21.02.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: гл. ас. д-р Иван Стойнев – адвокат от САК.

Дискусионен форум “ Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an
„Процесуалноправни пробле

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 14.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Любка Стоянова.