„Специални стратегии и умения на адвоката при дела с международен елемент. Работа с база данни на ЕС и международни организации, с формуляри, чужди търговски регистри и портали“

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 28.02.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Боряна Мусева.

Подобни статии

Откриваща конференция по На 04.09.2017 г. в Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” се проведе откриваща конференция по проект “Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ”, изпълняван от
Съобщение за кандидатите,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” уведомява желаещите да посетят подготвителните курсове за изпита за адвокати и младши адвокати на пролетната сесия през 2017 г., че

Важно съобщение за изпит

Информация за кандидатите за адвокати и младши адвокати

Висшият адвокатски съвет информира кандидатите за адвокати и младши адвокати, че изданието на фирма “Нова звезда”, озаглавено “Ключ към теста

„Процесуалноправни пробле

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 14.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Любка Стоянова.

Семинар с представители н
„Връчване на документи и

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 26.01.17 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Боряна Мусева.

Участие на адв. Йордан Йо

На 28.06.2017 г. адв. Йордан Йорданов – председател на УС на Фондация “Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, гостува в предаването по БНТ “Денят започва” с

„Последните изменения на

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 06.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Костадинка Недкова.

Конференция “Адвока

Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” организира конференция на тема: “Адвокатурата и правата на човека”, която ще се проведе в гр. Пловдив, хотел “Империал” на 14

“Неприсъствено реше

12.12.16 г. (понеделник) от 14:00 ч. до 17:00 ч. в ЦОА “Кръстю Цончев” с лектор адв. Таня Градинарова.