„Транспортните престъпления – актуална съдебна практика“ – I и II част

Семинар в две части в ЦОА “Кръстю Цончев” на 14.02. и 15.02.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Красимир Шекерджиев.

Подобни статии

Семинар с г-жа Ерин Симон

Уважаеми колеги,

На 24.03.2017 г. (петък) от 10:00 ч. в сградата на НИП (гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ 14) ще се проведе съвместно организирания от ЦОА

“Трудово и осигурит

Семинар за АК Варна на 18.02.17 г. (събота) с лектор: адв. Наско Станев.

„Европейско митническо пр

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 21.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: доц. д-р Атанас Симеонов – адвокат от САК.

Обучение по право на ЕС в
Представяне на книгата на
Предстоящи семинари

НОЕМВРИ:

23.11.2016 г. (сряда) от 14,00 ч. до 17,00 ч.
“Обжалване действията на съдебния изпълнител”
Лектор: адв. Бистра Славеева
“Държавата като привилигирован взискател”
Лектор: адв. Магдалена Колева

24.11.2016 г.

Галерия 1 (19.12.2008)
Дни на адвокатите, СОК &#
Тържествено честване на Д
Новите промени в НПК

Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” организира следните семинари, свързани с новите промени в Наказателнопроцесуалния кодекс:

1.) Семинар на тема: “Реформата в НПК” (съвместно със Софийската адвокатска