“Актуални проблеми по исковете за защита на правото на собственост – II част”

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 12.04.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Камелия Маринова.

Подобни статии

„Подготовка на исковата м

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 27.04.17 г. от 10:00 ч. с лектор: адв. Валентин Бенатов.

Конференция “Адвока

Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” организира конференция на тема: “Адвокатурата и правата на човека”, която ще се проведе в гр. Пловдив, хотел “Империал” на 14

„Новите положения в Закон

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 02.02.17 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Валя Гигова.

Участие на адв. Йордан Йо

На 28.06.2017 г. адв. Йордан Йорданов – председател на УС на Фондация “Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, гостува в предаването по БНТ “Денят започва” с

“Неприсъствено реше

12.12.16 г. (понеделник) от 14:00 ч. до 17:00 ч. в ЦОА “Кръстю Цончев” с лектор адв. Таня Градинарова.

Дни на адвокатите, СОК &#
Семинар за съдебната делб

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ съвместно с Адвокатския съвет – гр. Варна, организира семинар на тема: „Съдебната делба“ с лектори: съдия Камелия Маринова от ВКС

Семинар в Урануполи, Репу

Уважаеми колеги адвокати,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ със съдействието на Дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет има удоволствието да ви покани на семинар на

„Правни аспекти на взаимо

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 09.02.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Владислава Дойчинова.

Откриваща конференция по На 04.09.2017 г. в Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” се проведе откриваща конференция по проект “Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ”, изпълняван от