Потърсете ни: 02/980 1092

Българо-немски семинар на тема „Адвокатското професионално право в Германия“, гр. Варна (13.06.18 г.)

Подобни статии

„Сключване на договори по

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 16.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: доц. д-р Таня Йосифова.

Представяне на книгата на
Новите промени в ГПК

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира следните семинари, свързани с новите промени в Гражданскопроцесуалния кодекс:

1.) Семинар на тема: „Новите промени в ГПК“

Дата и място на

Семинар “Новата регулация
„Специални стратегии и ум

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 28.02.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Боряна Мусева.

Семинар „Реформата
Обучение по право на ЕС в
Представяне на книгата на
Тържествено встъпване на
Представяне на книгата на