Потърсете ни: 02/980 1092

Категория: Новини
Новите промени в ГПК
Новите промени в ГПК

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира следните семинари, свързани с новите промени в Гражданскопроцесуалния кодекс:

1.) Семинар на тема: „Новите промени в ГПК“

Дата и място на провеждане: 30.10.2017 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 16:00 ч. в гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4

Лектор: адв. Валя Гигова

Местата са ограничени! За записване: тел. 02/980 10 92, 0884/922 913, e-mail: coa@abv.bg, като посочите трите си имена и личния номер на адвокат.

Новите промени в НПК
Новите промени в НПК

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира следните семинари, свързани с новите промени в Наказателнопроцесуалния кодекс:

1.) Семинар на тема: „Реформата в НПК“ (съвместно със Софийската адвокатска колегия)

Дата и място на провеждане: 01.11.2017 г. (сряда) от 11:00 ч. до 17:00 ч., гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4

Лектор: адв. Даниела Доковска

МЕСТАТА ЗА ТОЗИ СЕМИНАР СА ИЗЧЕРПАНИ!

 

2.) Семинар на тема: „Измененията в НПК през 2017 г.

Съобщение за кандидатите, които ще се явят на изпита за адвокати и младши адвокати на пролетната сесия през 2017 г.
Съобщение за кандидатите, които ще се явят на изпита за адвокати и младши адвокати на пролетната сесия през 2017 г.

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” уведомява желаещите да посетят подготвителните курсове за изпита за адвокати и младши адвокати на пролетната сесия през 2017 г., че курсът ще се проведе в гр. София, Венус Център, бул. „Княз Александър Дондуков“ 9 (вход откъм ул. „Бачо Киро“) на 24., 25., 26. и 27. април 2017 г. /понеделник-четвъртък/ при такса за участие в размер на 180 лева. Занятията ще са с продължителност от  9:00 ч. до 18:00 ч.

Достъп до видео излъчването на семинарите
Достъп до видео излъчването на семинарите

УВАЖАЕМИ АДВОКАТИ,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ има удоволствието да ви предостави свободен достъп до видео излъчването в реално време на нашия уебсайт. След като се регистрирате в сайта и влезете с вашето потребителско име и парола, влезте в секцията „Видео“ в горната част на контролния панел и ще имате възможност в реално време да следите семинарите, които се излъчват пряко от Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“!

„Качествената медицинска помощ: гражданскоправни и административноправни аспекти. Как да дефинираме и докажем оказването на (не)качествената медицинска помощ“
„Качествената медицинска помощ: гражданскоправни и административноправни аспекти. Как да дефинираме и докажем оказването на (не)качествената медицинска помощ“

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 28.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Мария Шаркова.

„Разпознаване на родителското отчуждение. Отграничаване от травматизъм от домашно насилие“
„Разпознаване на родителското отчуждение. Отграничаване от травматизъм от домашно насилие“

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 21.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: Катя Кръстанова от Фондация „Асоциация АНИМУС“.

„Процесуалноправни проблеми при сключване и прекратяване на договор за наем на общински имот“
„Процесуалноправни проблеми при сключване и прекратяване на договор за наем на общински имот“

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 14.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Любка Стоянова.

“Отговорност на правните субекти в Интернет. Проблематика по Глава IX „а“. КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ от Наказателния кодекс“
“Отговорност на правните субекти в Интернет. Проблематика по Глава IX „а“. КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ от Наказателния кодекс“

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 09.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектори: адв. Гинка Христова и съдия Пламен Дацов.

Showing 1 of 2 (2 Pages)Следваща страница »