Потърсете ни: 02/980 1092

Категория: Новини
Новите промени в ГПК
Новите промени в ГПК

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира следните семинари, свързани с новите промени в Гражданскопроцесуалния кодекс:

1.) Семинар на тема: „Новите промени в ГПК“

Дата и място на провеждане: 30.10.2017 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 16:00 ч. в гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4

Лектор: адв. Валя Гигова

Местата са ограничени! За записване: тел. 02/980 10 92, 0884/922 913, e-mail: coa@abv.bg, като посочите трите си имена и личния номер на адвокат.

Новите промени в НПК
Новите промени в НПК

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира следните семинари, свързани с новите промени в Наказателнопроцесуалния кодекс:

1.) Семинар на тема: „Реформата в НПК“ (съвместно със Софийската адвокатска колегия)

Дата и място на провеждане: 01.11.2017 г. (сряда) от 11:00 ч. до 17:00 ч., гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4

Лектор: адв. Даниела Доковска

МЕСТАТА ЗА ТОЗИ СЕМИНАР СА ИЗЧЕРПАНИ!

 

2.) Семинар на тема: „Измененията в НПК през 2017 г.

Важна информация за обучението по право на ЕС
Важна информация за обучението по право на ЕС

Уважаеми колеги,

                    Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”

 организира

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение

по право на ЕС

Практически възможности на адвоката и задължения на съдията

(изводи от най-новата практика на СЕС относно прилагането

на съюзните правни норми и относно преюдициалните запитвания)

 март – декември 2017 г.

Цел на обучението:

Предлаганото обучение се основава на принципно нова методика и представлява цялостно продължаващо задълбочено професионално и практически ориентирано обучение.

Покана за семинар с лектори от Федералната адвокатура на Германия
Покана за семинар с лектори от Федералната адвокатура на Германия

ПОКАНА

ЦОА „Кръстю Цончев“ организира за първи път в историята си съвместен семинар с Федералната адвокатура на Германия, посветен на професионалните права и задължения на немските адвокати и на въпросите от корпоративното право, касаещи адвокатите, който ще се състои на 15.06.2017 г. (четвъртък) от 09:00 ч. в Центъра за обучение на адвокати (гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4).

Семинарът има за цел споделяне на немския опит в полза на работата на българските адвокати.

Семинар в Урануполи, Република Гърция и посещение на българския Зографски манастир „Св. Георги Зограф“ в Атон
Семинар в Урануполи, Република Гърция и посещение на българския Зографски манастир „Св. Георги Зограф“ в Атон

Уважаеми колеги адвокати,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ със съдействието на Дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет има удоволствието да ви покани на семинар на тема: „Брак, развод и последващ брак според Източноправославната църква“ с лектори Жасмина Донкова и Емил Велинов – директор на Дирекция „Вероизповедания“, който ще се проведе в хотел „Акти Урануполи“ в Урануполи, Република Гърция на 20-21-22-23 април 2017 г. По време на семинара ще се осъществи посещение в българския Зографски манастир „Св.

Откриващо събитие по проект OLAF/2016/D1/085 „Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с другите държави от ЕС“
Откриващо събитие по проект OLAF/2016/D1/085 „Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с другите държави от ЕС“

Уважаеми колеги адвокати,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ съвместно със Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС)  имат удоволствието да ви поканят на откриващо събитие по проект OLAF/2016/D1/085 „Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с другите държави от ЕС“, финансиран от Европейската комисия (ОЛАФ) чрез програма „Херкулес III“. Участие ще вземат съдии, прокурори, представители на академичната общност и адвокати. Събитието ще се състои на 09.03.2017 г.

Съобщение за кандидатите, които ще се явят на изпита за адвокати и младши адвокати на пролетната сесия през 2017 г.
Съобщение за кандидатите, които ще се явят на изпита за адвокати и младши адвокати на пролетната сесия през 2017 г.

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” уведомява желаещите да посетят подготвителните курсове за изпита за адвокати и младши адвокати на пролетната сесия през 2017 г., че курсът ще се проведе в гр. София, Венус Център, бул. „Княз Александър Дондуков“ 9 (вход откъм ул. „Бачо Киро“) на 24., 25., 26. и 27. април 2017 г. /понеделник-четвъртък/ при такса за участие в размер на 180 лева. Занятията ще са с продължителност от  9:00 ч. до 18:00 ч.

Достъп до видео излъчването на семинарите
Достъп до видео излъчването на семинарите

УВАЖАЕМИ АДВОКАТИ,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ има удоволствието да ви предостави свободен достъп до видео излъчването в реално време на нашия уебсайт. След като се регистрирате в сайта и влезете с вашето потребителско име и парола, влезте в секцията „Видео“ в горната част на контролния панел и ще имате възможност в реално време да следите семинарите, които се излъчват пряко от Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“!

„Качествената медицинска помощ: гражданскоправни и административноправни аспекти. Как да дефинираме и докажем оказването на (не)качествената медицинска помощ“
„Качествената медицинска помощ: гражданскоправни и административноправни аспекти. Как да дефинираме и докажем оказването на (не)качествената медицинска помощ“

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 28.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Мария Шаркова.

„Разпознаване на родителското отчуждение. Отграничаване от травматизъм от домашно насилие“
„Разпознаване на родителското отчуждение. Отграничаване от травматизъм от домашно насилие“

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 21.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: Катя Кръстанова от Фондация „Асоциация АНИМУС“.

Showing 1 of 3 (3 Pages)Следваща страница »