Дискусионен форум “Административно наказване” (10.11.2016 г.)

Подобни статии

Примерно видео

Достъп до видео излъчване

УВАЖАЕМИ АДВОКАТИ,

Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” има удоволствието да ви предостави свободен достъп до видео излъчването в реално време на нашия уебсайт. След

Тържествено честване на 1

На 12.10.2015 г. се проведе тържествено честване на 10-годишния юбилей от учредяването на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и беше открита новата учебна година.

„Актуална практика на ВАС

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 19.04.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектори: адв. Михаил Екимджиев и адв. Катина Бончева.

Представяне на книгата на
“Договорът за наем.

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 13.12.16 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Стилияна Григорова – СГС.

„Сключване на договори по

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 16.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: доц. д-р Таня Йосифова.

Семинар в Урануполи, Репу
Международна научна конфе
Участие на адв. Йордан Йо

На 28.06.2017 г. адв. Йордан Йорданов – председател на УС на Фондация “Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, гостува в предаването по БНТ “Денят започва” с