Покана за семинар с лектори от Федералната адвокатура на Германия

ПОКАНА

ЦОА „Кръстю Цончев“ организира за първи път в историята си съвместен семинар с Федералната адвокатура на Германия, посветен на професионалните права и задължения на немските адвокати и на въпросите от корпоративното право, касаещи адвокатите, който ще се състои на 15.06.2017 г. (четвъртък) от 09:00 ч. в Центъра за обучение на адвокати (гр. София, ул. “Цар Калоян” 8, ет. 4).

Семинарът има за цел споделяне на немския опит в полза на работата на българските адвокати. За участниците е осигурен симултанен превод немски/български език и обратно, както и обяд.

Обръщаме Ви внимание, че продължителността на семинара е от 09:00 ч. до 15:00 ч. и че записалите се участници се очаква да присъстват по време на целия семинар.

Лектори на семинара ще бъдат д-р Марсел Кренгел, Ян Хелге Кестел и д-р Вероника Хорер.

Прилагаме програмата за семинара:

Програма за международен семинар

Internationales Seminarprogramm

Тема:

„Професионални права и задължения на немските адвокати. Въпроси от корпоративното право, касаещо адвокатите“

Thema

Berufliche Zusammenarbeit der Rechtsanwalte in Deutschland. Anwaltliches Gesellschaftsrecht”

Лектори:

д-р Марсел Кренгел и Ян Хелге Кестел

Dozenten

Dr. Marcel Krengel und Jan Helge Kestel

09:00-09:30 – Регистриране на участниците / Anmeldung der Teilnehmer

09:30-09:45 – Приветствие и представяне на участниците (д-р Вероника Хорер) / Begrüsung und Präsentieren der Teilnehmer (Dr. Veronika Horrer, N.N. von den bulgarishe Seite)

09:45-11:15 – Сътрудничеството между адвокатите под формата на партньорства (д-р Марсел Кренгел) / Berufliche Zusammenarbeit der Rechtsanwälte in Form von Personengesellshaften (Dr. Marcel Krengel)

11:15-11:30 – Кафе пауза / Kaffeepause

11:30-12:30 – Сътрудничеството между адвокатите под формата на корпорации   (д-р Марсел Кренгел) / Berufliche Zusammenarbeit der Rechtsanwälte in Form von Kapitalgesellshaften (Dr. Marcel Krengel)

12:30-13:30 – Обяд / Mittagessen

13:30-15:00 – Професионалните закони за адвокатите в Германия Ян Хелге Кестел) / Anwaltliches Berufsrecht in Deutschland (Jan Helge Kestel)

15:00 – Закриване на семинара / Ende des Seminars

 

За участие в семинара може да се запишете на тел. 02/980 10 92 и 0884/922 913 до 09.06.2017 г. (петък).

 

Подобни статии

Представяне на книгата на
„Новите положения в Закон

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 02.02.17 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Валя Гигова.

Откриваща конференция на
Посещение на делегация от

 

Семинар в Урануполи, Репу

Уважаеми колеги адвокати,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ със съдействието на Дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет има удоволствието да ви покани на семинар на

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ В СТР

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ В СТРАНАТА:

 

НОЕМВРИ:

 

25.11.2016 г. (петък)
АК Перник
Тема: „Разваляне на двустранни договори по чл. 87 от ЗЗД. Материалноправни последици“
Лектор: съдия Красимир Машев

 

25.11.2016 г. (петък)
АК

„Новите положения в Закон

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 02.02.17 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Валя Гигова.

Покана за семинар с лекто

ПОКАНА

ЦОА „Кръстю Цончев“ организира за първи път в историята си съвместен семинар с Федералната адвокатура на Германия, посветен на професионалните права и задължения на немските

Семинар с г-жа Ерин Симон

Уважаеми колеги,

На 24.03.2017 г. (петък) от 10:00 ч. в сградата на НИП (гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ 14) ще се проведе съвместно организирания от ЦОА

Дискусионен форум “ Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an