Покана за семинар с лектори от Федералната адвокатура на Германия

ПОКАНА

ЦОА „Кръстю Цончев“ организира за първи път в историята си съвместен семинар с Федералната адвокатура на Германия, посветен на професионалните права и задължения на немските адвокати и на въпросите от корпоративното право, касаещи адвокатите, който ще се състои на 15.06.2017 г. (четвъртък) от 09:00 ч. в Центъра за обучение на адвокати (гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4).

Семинарът има за цел споделяне на немския опит в полза на работата на българските адвокати. За участниците е осигурен симултанен превод немски/български език и обратно, както и обяд.

Обръщаме Ви внимание, че продължителността на семинара е от 09:00 ч. до 15:00 ч. и че записалите се участници се очаква да присъстват по време на целия семинар.

Лектори на семинара ще бъдат д-р Марсел Кренгел, Ян Хелге Кестел и д-р Вероника Хорер.

Прилагаме програмата за семинара:

Програма за международен семинар

Internationales Seminarprogramm

Тема:

„Професионални права и задължения на немските адвокати. Въпроси от корпоративното право, касаещо адвокатите“

Thema

Berufliche Zusammenarbeit der Rechtsanwalte in Deutschland. Anwaltliches Gesellschaftsrecht”

Лектори:

д-р Марсел Кренгел и Ян Хелге Кестел

Dozenten

Dr. Marcel Krengel und Jan Helge Kestel

09:00-09:30 – Регистриране на участниците / Anmeldung der Teilnehmer

09:30-09:45 – Приветствие и представяне на участниците (д-р Вероника Хорер) / Begrüsung und Präsentieren der Teilnehmer (Dr. Veronika Horrer, N.N. von den bulgarishe Seite)

09:45-11:15 – Сътрудничеството между адвокатите под формата на партньорства (д-р Марсел Кренгел) / Berufliche Zusammenarbeit der Rechtsanwälte in Form von Personengesellshaften (Dr. Marcel Krengel)

11:15-11:30 – Кафе пауза / Kaffeepause

11:30-12:30 – Сътрудничеството между адвокатите под формата на корпорации   (д-р Марсел Кренгел) / Berufliche Zusammenarbeit der Rechtsanwälte in Form von Kapitalgesellshaften (Dr. Marcel Krengel)

12:30-13:30 – Обяд / Mittagessen

13:30-15:00 – Професионалните закони за адвокатите в Германия Ян Хелге Кестел) / Anwaltliches Berufsrecht in Deutschland (Jan Helge Kestel)

15:00 – Закриване на семинара / Ende des Seminars

 

За участие в семинара може да се запишете на тел. 02/980 10 92 и 0884/922 913 до 09.06.2017 г. (петък).

 

Подобни статии

Стартиране на видео излъч

Уважаеми адвокати,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ има удоволствието да ви предостави свободен достъп до видео излъчването на семинарите в реално време на нашия уебсайт.

След като

Тържествено встъпване на

На 25.02.2016 г. се проведе среща на новия Управителен съвет на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ с председателите на адвокатските съвети от страната. Председателят на

Кръгла маса на тема: “Ста
„Актуални проблеми

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 11.04.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Камелия Маринова.

Дни на адвокатите, СОК &#
Обучение по право на ЕС в
Втори модул от обучението
„Новите изменения в ЗКИР“

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 24.01.17 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Любка Стоянова – заместник-председател на Административен съд – София-град.

Примерно видео

Курс за придобиване на пр

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” организира курс за придобиване на правоспособност като медиатор за адвокати, който ще се проведе в гр. София, ул. „Цар Калоян”