Покана за семинар с лектори от Федералната адвокатура на Германия

ПОКАНА

ЦОА „Кръстю Цончев“ организира за първи път в историята си съвместен семинар с Федералната адвокатура на Германия, посветен на професионалните права и задължения на немските адвокати и на въпросите от корпоративното право, касаещи адвокатите, който ще се състои на 15.06.2017 г. (четвъртък) от 09:00 ч. в Центъра за обучение на адвокати (гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4).

Семинарът има за цел споделяне на немския опит в полза на работата на българските адвокати. За участниците е осигурен симултанен превод немски/български език и обратно, както и обяд.

Обръщаме Ви внимание, че продължителността на семинара е от 09:00 ч. до 15:00 ч. и че записалите се участници се очаква да присъстват по време на целия семинар.

Лектори на семинара ще бъдат д-р Марсел Кренгел, Ян Хелге Кестел и д-р Вероника Хорер.

Прилагаме програмата за семинара:

Програма за международен семинар

Internationales Seminarprogramm

Тема:

„Професионални права и задължения на немските адвокати. Въпроси от корпоративното право, касаещо адвокатите“

Thema

Berufliche Zusammenarbeit der Rechtsanwalte in Deutschland. Anwaltliches Gesellschaftsrecht”

Лектори:

д-р Марсел Кренгел и Ян Хелге Кестел

Dozenten

Dr. Marcel Krengel und Jan Helge Kestel

09:00-09:30 – Регистриране на участниците / Anmeldung der Teilnehmer

09:30-09:45 – Приветствие и представяне на участниците (д-р Вероника Хорер) / Begrüsung und Präsentieren der Teilnehmer (Dr. Veronika Horrer, N.N. von den bulgarishe Seite)

09:45-11:15 – Сътрудничеството между адвокатите под формата на партньорства (д-р Марсел Кренгел) / Berufliche Zusammenarbeit der Rechtsanwälte in Form von Personengesellshaften (Dr. Marcel Krengel)

11:15-11:30 – Кафе пауза / Kaffeepause

11:30-12:30 – Сътрудничеството между адвокатите под формата на корпорации   (д-р Марсел Кренгел) / Berufliche Zusammenarbeit der Rechtsanwälte in Form von Kapitalgesellshaften (Dr. Marcel Krengel)

12:30-13:30 – Обяд / Mittagessen

13:30-15:00 – Професионалните закони за адвокатите в Германия Ян Хелге Кестел) / Anwaltliches Berufsrecht in Deutschland (Jan Helge Kestel)

15:00 – Закриване на семинара / Ende des Seminars

 

За участие в семинара може да се запишете на тел. 02/980 10 92 и 0884/922 913 до 09.06.2017 г. (петък).

 

Подобни статии

Тържествено честване на 1

На 12.10.2015 г. се проведе тържествено честване на 10-годишния юбилей от учредяването на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и беше открита новата учебна година.

„Актуални проблеми и съде

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 04.04.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: доц. д-р Боряна Мусева – адвокат от САК.

„Договорът за наем.

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 13.12.2016 г. от 14:00 до 17:00 ч. с лектор: съдия Стилияна Григорова – СРС.

„Европейско митническо пр

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 21.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: доц. д-р Атанас Симеонов – адвокат от САК.

Курс за придобиване на пр

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” организира курс за придобиване на правоспособност като медиатор за адвокати, който ще се проведе в гр. София, ул. „Цар Калоян”

Новите промени в НПК

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира следните семинари, свързани с новите промени в Наказателнопроцесуалния кодекс:

1.) Семинар на тема: „Реформата в НПК“ (съвместно със Софийската адвокатска

“Отговорност на правните

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 09.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектори: адв. Гинка Христова и съдия Пламен Дацов.

„Специални стратегии и ум

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 28.02.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Боряна Мусева.

Първи модул от Едногодишн
Тържествено встъпване на