Потърсете ни: 02/980 1092

Покана за семинар с лектори от Федералната адвокатура на Германия

ПОКАНА

ЦОА „Кръстю Цончев“ организира за първи път в историята си съвместен семинар с Федералната адвокатура на Германия, посветен на професионалните права и задължения на немските адвокати и на въпросите от корпоративното право, касаещи адвокатите, който ще се състои на 15.06.2017 г. (четвъртък) от 09:00 ч. в Центъра за обучение на адвокати (гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4).

Семинарът има за цел споделяне на немския опит в полза на работата на българските адвокати. За участниците е осигурен симултанен превод немски/български език и обратно, както и обяд.

Обръщаме Ви внимание, че продължителността на семинара е от 09:00 ч. до 15:00 ч. и че записалите се участници се очаква да присъстват по време на целия семинар.

Лектори на семинара ще бъдат д-р Марсел Кренгел, Ян Хелге Кестел и д-р Вероника Хорер.

Прилагаме програмата за семинара:

Програма за международен семинар

Internationales Seminarprogramm

Тема:

„Професионални права и задължения на немските адвокати. Въпроси от корпоративното право, касаещо адвокатите“

Thema

Berufliche Zusammenarbeit der Rechtsanwalte in Deutschland. Anwaltliches Gesellschaftsrecht”

Лектори:

д-р Марсел Кренгел и Ян Хелге Кестел

Dozenten

Dr. Marcel Krengel und Jan Helge Kestel

09:00-09:30 – Регистриране на участниците / Anmeldung der Teilnehmer

09:30-09:45 – Приветствие и представяне на участниците (д-р Вероника Хорер) / Begrüsung und Präsentieren der Teilnehmer (Dr. Veronika Horrer, N.N. von den bulgarishe Seite)

09:45-11:15 – Сътрудничеството между адвокатите под формата на партньорства (д-р Марсел Кренгел) / Berufliche Zusammenarbeit der Rechtsanwälte in Form von Personengesellshaften (Dr. Marcel Krengel)

11:15-11:30 – Кафе пауза / Kaffeepause

11:30-12:30 – Сътрудничеството между адвокатите под формата на корпорации   (д-р Марсел Кренгел) / Berufliche Zusammenarbeit der Rechtsanwälte in Form von Kapitalgesellshaften (Dr. Marcel Krengel)

12:30-13:30 – Обяд / Mittagessen

13:30-15:00 – Професионалните закони за адвокатите в Германия Ян Хелге Кестел) / Anwaltliches Berufsrecht in Deutschland (Jan Helge Kestel)

15:00 – Закриване на семинара / Ende des Seminars

 

За участие в семинара може да се запишете на тел. 02/980 10 92 и 0884/922 913 до 09.06.2017 г. (петък).

 

Подобни статии

Представяне на книгата на
„Качествената медицинска

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 28.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Мария Шаркова.

„Актуални проблеми и съде

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 04.04.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: доц. д-р Боряна Мусева – адвокат от САК.

Квалификационно обучение
„Новите изменения в ЗКИР“

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 24.01.17 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Любка Стоянова – заместник-председател на Административен съд – София-град.

„Актуални проблеми

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 12.04.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Камелия Маринова.

Покана за семинар с лекто

ПОКАНА

ЦОА „Кръстю Цончев“ организира за първи път в историята си съвместен семинар с Федералната адвокатура на Германия, посветен на професионалните права и задължения на немските

“Отговорност на правните

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 09.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектори: адв. Гинка Христова и съдия Пламен Дацов.

„Новите положения в Закон

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 02.02.17 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Валя Гигова.

Обучение по право на ЕС в