Потърсете ни: 02/980 1092

Зарежда Събития
Намери Събития

Събития през април 2019

Навигация по календарен месец

понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
1
2
3
4

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Правоприлагането по ЗЗДН без конкуренция с правото на семеен живот – новите развития в съдебната практика. Какво трябва да знае адвокатът?“

5

Място на провеждане: гр. Кърджали. Семинар по темите: „Промените в АПК“ и „Актуални въпроси по прилагането на ДОПК“

Място на провеждане: гр. Пазарджик. Курс за придобиване на правоспособност като медиатор – I част

Място на провеждане: гр. Русе. Семинар на тема: „Подобрения в чужд имот по ЗС – хипотези и възможности за уреждане на взаимоотношенията между страните“

6

Място на провеждане: гр. Пазарджик. Курс за придобиване на правоспособност като медиатор – I част

Място на провеждане: гр. Шумен. Тема на семинар: „Исковете по чл. 134 и чл. 135 от ЗЗД – елементи на фактическия състав, тежест на доказване, защита на ответниците“

7

Място на провеждане: гр. Пазарджик. Курс за придобиване на правоспособност като медиатор – I част

8
9

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Новите промени в ДОПК“

10
11
12

Място на провеждане: гр. Пазарджик. Курс за придобиване на правоспособност като медиатор – II част

13

Място на провеждане: гр. Пазарджик. Курс за придобиване на правоспособност като медиатор – II част

Място на провеждане: гр. Бургас. Семинар на тема: „Новите промени в ЗУТ. Незаконно строителство. Строителни книжа. Урегулиране и застрояване на имоти. Вещни права по ЗУТ. Вещноправен и административноправен статут на строежите“

14

Място на провеждане: гр. Пазарджик. Курс за придобиване на правоспособност като медиатор – II част

15

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

Място на провеждане: гр. Велико Търново. Официално представяне на книгата „Бащите на Българската конституция: Мрежата на националната тъкан“ с автор: проф. дин Милко Палангурски (издание на ЦОА „Кръстю Цончев“)

16

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

140 години от приемането на Търновската конституция

17

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

18

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

19

Място на провеждане: гр. Кърджали. Семинар на тема: „Новите промени в НПК“

Място на провеждане: гр. Русе. Семинар на тема: „Промените в АПК“

Място на провеждане: гр. Търговище. Семинар на тема: „Искът по чл. 1 от ЗОДОВ за вреди, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни акове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност“

20

Място на провеждане: гр. Плевен. Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – I модул

Място на провеждане: гр. Бургас. Семинар по темите: „Специални стратегии и умения на адвоката при дела с международен елемент. Работа с база данни на ЕС и международни организации, с формуляри, чужди търговски регистри и портали“ и „Връчване на документи и събиране на доказателства по дела с международен елемент“

21

Място на провеждане: гр. Плевен. Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – I модул

Място на провеждане: гр. Бургас. Семинар на тема: „Актуални проблеми и съдебна практика по брачни и семейни дела с международен елемент. Наследяване с международен елемент“

22

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Международният наказателен съд: учредяване и допълваща юрисдикция. Организация на защитата пред него“

23

Място на провеждане: ЦОА „Кръстю Цончев“. Семинар на тема: „Новите промени в ЗОП“

24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
+ Export Events