Потърсете ни: 02/980 1092

Зарежда Събития
Намери Събития

Събития през декември 2018

Навигация по календарен месец

понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
26
27

Представяне на книгата „В ПОМОЩ НА ЗАДЪРЖАНИЯ ОТ ПОЛИЦИЯТА И НА ОБВИНЯЕМИЯ В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО“ с автор: адв. ЗЛАТКА СТЕФАНОВА

28
29
30

Курс по медиация – I част, гр. Габрово

Семинар „Специфични спорове и производства свързани с наследяването и възстановяване на запазена част“, гр. Кърджали

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – пети модул, гр. Велико Търново

1

Курс по медиация – I част, гр. Габрово

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – пети модул, гр. Велико Търново

Семинар „Промените в АПК“, гр. Варна

2

Курс по медиация – I част, гр. Габрово

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – пети модул, гр. Велико Търново

3

Семинар „Бизнес етикет и комуникационни умения“

4

Заседание на УС на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

5

Семинар „Доказателства, събрани в нарушение на Европейската ковненция за правата на човека и основните свободи“

6
7

Курс по медиация – II част, гр. Габрово

Семинар „Разпоредително производство и резултати от промените в НПК“, гр. Русе

Семинар „Качествената медицинска помощ: гражданскоправни и администратвиноправни аспекти. Как да дефинираме и докажем оказването на (не)качествена медицинска помощ“, гр. Шумен

8

Курс по медиация – II част, гр. Габрово

Семинар „Новите промени в ГПК. Практическо приложение“, гр. Велико Търново

9

Курс по медиация – II част, гр. Габрово

10
11

Семинар „Имуществени отношения между съпрузи и бивши съпрузи с международен елемент“

12
13

Семинар „Актуални проблеми по прилагане на ЗУТ. Очаквани промени в законодателството“

14

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – пети модул, гр. Пловдив

Семинар „Допустимост на оплакванията по чл. 8 от ЕКПЧ“, ЦОА

15

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – пети модул, гр. Пловдив

16

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – пети модул, гр. Пловдив

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
+ Export Events