Потърсете ни: 02/980 1092

Зарежда Събития
Намери Събития

Събития през ноември 2018

Навигация по календарен месец

понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
29
30

Специализирано задълбочено обучение по медицинско право, лекция на тема: „Юридически измерения на началото и края на човешкия живот. Кома. Евтаназия“

31

Семинар „Промените в изпълнителното производство по ГПК“, гр. Пазарджик

1

Специализирано задълбочено обучение по медицинско право, лекция на тема: „Правни въпроси на репродуктивната медицина. Сурогатно майчинство. Трансплантации. Телесни модификации. Правна регулация на пола“

2

Курс по медиация – II част, гр. Шумен

Семинар „Общ регламент за защита на личните данни ЕС/2016/679 и адвокатурата“, гр. Русе

Семинар „Съществени процесуални нарушения на досъдебното производство по НПК“, гр. Благоевград

3

Курс по медиация – II част, гр. Шумен

Семинар „Исковете по чл. 134 и чл. 135 от ЗЗД“, гр. Бургас

4

Курс по медиация – II част, гр. Шумен

5

Курс „Права на човека по ЕКПЧ“

6

Курс „Наднационални процедури от правото на ЕС за установяване и събиране на частни вземания“, лекция на тема: „Преглед на ЕЗП като защитно производство за длъжника. Изпълнение в България въз основа на ЕЗП. Изпълнителен лист. Обжалване“

7
8

Курс „Наднационални процедури от правото на ЕС за установяване и събиране на частни вземания“, лекция на тема: „Eвропейска заповед за запор на банкови сметки – Регламент (ЕС) №655/2014 – обхват, издаване в България. Изпълнение на ЕЗ на банкови сметки в България. Средства за правна защита“

9

Семинар „Неравноправните клаузи в потребителските договори“, гр. Охрид, Република Македония

Семинар „Престъпления против личността. Отвличане по НК на Р България. Сравнение със сходни престъпни състави“, гр. Русе

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – пети модул, гр. Бургас

10

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – пети модул, гр. Бургас

Семинар „Реформата в НПК – практическо приложение“, гр. Велико Търново

Семинар „Промените в ГПК“, к.к. Пампорово

11

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – пети модул, гр. Бургас

Семинар „Промените в ГПК“, к.к. Пампорово

12
13
14
15
16

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – пети модул, гр. Благоевград

Седми модул от Специализирания курс по вещно право

17

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – пети модул, гр. Благоевград

Седми модул от Специализирания курс по вещно право

Семинар „Актуални въпроси на обезпечителното производство“, гр. Варна

18

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – пети модул, гр. Благоевград

19

Курс „Права на човека по ЕКПЧ“

20

Заседание на УС на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

21

Заседание на УС на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

22
23

Семинар „Актуални въпроси на застрахователното право“, гр. Смолян

Осми модул от Специализирания курс по вещно право

24

Осми модул от Специализирания курс по вещно право

Семинар “Някои въпроси на частичния иск – чл. 126, ал.1 ГПК и чл. 116а ЗЗД. Обезпечения в материалното право: косвен иск по чл. 134 ЗЗД, иск за обявяване на относителна недействителност по чл. 135 ЗЗД”, Long Beach Resort & Spa Шкорпиловци

Семинар „Въззивно и касационно производство по ГПК“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

25

Семинар „Исковете по чл. 134 и чл. 135 от ЗЗД“, с. Кранево

26
27

Представяне на книгата „В ПОМОЩ НА ЗАДЪРЖАНИЯ ОТ ПОЛИЦИЯТА И НА ОБВИНЯЕМИЯ В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО“ с автор: адв. ЗЛАТКА СТЕФАНОВА

28
29
30

Курс по медиация – I част, гр. Габрово

Семинар „Специфични спорове и производства свързани с наследяването и възстановяване на запазена част“, гр. Кърджали

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – пети модул, гр. Велико Търново

1

Курс по медиация – I част, гр. Габрово

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – пети модул, гр. Велико Търново

Семинар „Промените в АПК“, гр. Варна

2

Курс по медиация – I част, гр. Габрово

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС – пети модул, гр. Велико Търново

+ Export Events