Потърсете ни: 02/980 1092

Курс за придобиване на правоспособност като медиатор, гр. Шумен (26-28.10.18 г.)

Подобни статии

„Връчване на документи и

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 26.01.17 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Боряна Мусева.

Представяне на книгата на
Примерно видео

Представяне на книгата на
Първи модул от Едногодишн
Посещение на международни
Обучение по право на ЕС в
Семинар за съдебната делб

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ съвместно с Адвокатския съвет – гр. Варна, организира семинар на тема: „Съдебната делба“ с лектори: съдия Камелия Маринова от ВКС

Семинар „Измененият
Представяне на книгата на