Потърсете ни: 02/980 1092

Курс за придобиване на правоспособност като медиатор, гр. Шумен (26-28.10.18 г.)

Подобни статии

Официална церемония по вр
Тържествено встъпване на
Посещение на делегация от

 

Семинар с г-жа Ерин Симон

 

Съобщение за кандидатите,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” уведомява желаещите да посетят подготвителните курсове за изпита за адвокати и младши адвокати на пролетната сесия през 2017 г., че

Видео архив на проведенит

Тук можете да откриете видео архив на проведените семинари.

Достъп до видео излъчване

УВАЖАЕМИ АДВОКАТИ,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ има удоволствието да ви предостави свободен достъп до видео излъчването в реално време на нашия уебсайт. След

Представяне на книгата на
„Европейско митническо пр

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 21.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: доц. д-р Атанас Симеонов – адвокат от САК.

Семинар „Реформата