Потърсете ни: 02/980 1092

Правилник за организацията и дейността

Тук може да откриете Правилника за организацията и дейността на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

Правилникът за организацията и дейността на Фондация „Център за обучение на адвокати“ към Висшия адвокатски съвет е приет с Решение № 22 от протокол № 18 от 26.06.2008 г. на Управителния съвет на ЦОА.