Обучение по право на ЕС в гр. София (09-11.06.17 г.)

Подобни статии

Семинар за съдебната делб

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ съвместно с Адвокатския съвет – гр. Варна, организира семинар на тема: „Съдебната делба“ с лектори: съдия Камелия Маринова от ВКС

Тържествено честване на 1
Тържествено встъпване на
„Подготовка на исковата м

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 27.04.17 г. от 10:00 ч. с лектор: адв. Валентин Бенатов.

„Потребителският кредит –

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 29.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Емилия Василева.

Примерни теми за семинари

Примерни теми за семинари през 2015 година

Предстоящи семинари в ЦОА

12.12.2016 г. (сряда)

Тема: “Неприсъствено решение – практически проблеми. Анализ на съдебната практика“.

Лектор: адв. Таня Градинарова

Международна научна конфе
Курс за придобиване на пр

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” организира курс за придобиване на правоспособност като медиатор за адвокати, който ще се проведе в гр. София, ул. „Цар Калоян”

Семинар в Урануполи, Репу

Уважаеми колеги адвокати,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ със съдействието на Дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет има удоволствието да ви покани на семинар на