Потърсете ни: 02/980 1092

Казуси и тестове

ТЕМАТИЧЕН КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ
И МЛАДШИ АДВОКАТИ

 

Тест и казуси 2016 г., II сесия
Тест и казуси 2016 г., I сесия
Тест и казуси 2015 г., II сесия
Тест и казуси 2015 г., I сесия
Тест и казуси 2014 г., II сесия
Тест и казуси 2014 г., I сесия

 

Тест и казуси 2011 г.
Сесия Юни
Тест и казуси

 

Сесия Ноември

 

Тест и казуси
Тест и казуси 2010 г.
Сесия Юни

 

Тест
Гражданскоправен казус
Наказателноправен казус

 

Тест и казуси 2009 г.
Сесия Юни

 

Тест
Гражданскоправен казус
Наказателноправен казус

 

Сесия Ноември

 

Тест
Гражданскоправен казус
Наказателноправен казус

 

Тест и казуси 2008 г.
Сесия Юни

 

Тест
Гражданскоправен казус
Гражданскоправен казус

 

Сесия Ноември

 

Тест
Гражданскоправен казус
Наказателноправен казус

 

Тест и казуси 2007 г.
Сесия Юни

 

Тест
Гражданскоправен казус
Наказателноправен казус

 

Сесия Ноември

 

Тест
Гражданскоправен казус
Наказателноправен казус

 

Тест и казуси 2006 г.

 

Тест
Гражданскоправен казус
Наказателноправен казус

 

Тест и казуси 2005 г.

 

Тест
Гражданскоправен казус
Наказателноправен казус

 

Допълнителни казуси
Гражданскоправен казус 1
Гражданскоправен казус 2
Гражданскоправен казус 3
Гражданскоправен казус 4

Гражданскоправен казус 5