Потърсете ни: 02/980 1092

Лектори

Адвокати

Съдии от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Софийския градски съд, Административния съд – град София, Софийския районен съд.

Специалисти от Министерство на правосъдието, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Национална агенция по приходите, Агенция по вписванията.