Предстоящи обучения

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че достъпът до лекциите се разрешава само срещу представяне на служебна адвокатска карта.

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ  В СГРАДАТА НА ЦОА „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ (гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4):

 

 

 

ФЕВРУАРИ

  

 

 

 • Дата на провеждане: 20.02.2018 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Актуални въпроси във връзка със Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) и приложима съдебна практика”

Лектори: адв. Гинка Христова и съдия Любка Петрова

 

 

 

 • Дата на провеждане: 21.02.2018г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Реституция в урбанизираните територии. Особености на споровете, касаещи реституираните имоти и косвен съдебен контрол”

Лектор: съдия Камелия Маринова

 

 

 

 • Дата на провеждане: 27.02.2018 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Промените в уредбата на заповедното и изпълнителното производство от месец октомври 2017 г.“

Лектор: адв. Валя Гигова

Съвместен семинар със Софийската адвокатска колегия 

 

 

 

МАРТ

 

 

 

 • Дата: 06.03.2018г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Новата правна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни съгласно Регламент  на ЕС № 679/2016 в сила от 25.05.2018 г.“

Лектор: съдия Николай Ангелов 

  

 

 

 • Дата на провеждане: 15.03.2018 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 13:00 ч.

Тема: “Реформата в НПК”

Лектор: адв. Ина Лулчева

Съвместно със САК за служебни адвокати и резервни защитници

 

 

 

 • Дата на провеждане: 20.03.2018г. (вторник) от 10:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Неимуществени вреди – справедливост и други проблеми. Практика на ЕСПЧ, на СЕС и на българските съдилища“ 
Лектор: адв. Мария Шаркова, адв. Михаил Екимджиев, адв. Катина Бончева

 

 

 

 • Дата на провеждане: 22.03.2018 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Новите промени в ГПК”

Лектор: съдия Албена Ботева

 

 

 

 • Дата на провеждане: 27.03.2018 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Правни проблеми на косвения иск по чл. 134 ЗЗД“

Лектор: проф. дюн Иван Русчев

 

 

 

 • Дата на провеждане: 29.03.2018 г. (четвъртък) от 11:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Реформата в НПК”

Лектор: адв. Даниела Доковска

Съвместно със САК – за служебни адвокати и резервни защитници

 

 

 

АПРИЛ

 

 

 

 • Дата на провеждане: 03.04.2018 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „ Практики на възложители и изпълнители при прилагането на ЗОП и ППЗОП. Особености при попълване на ЕЕДОП“

Лектор: Нина Илковска

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ В СТРАНАТА СЪВМЕСТНО С АДВОКАТСКИТЕ СЪВЕТИ:

 

 

 

ФЕВРУАРИ

 

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 16-18.02.2018 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч. всеки от дните

гр. Варна, Фестивален и конгресен център

Тема: Курс по медиация (само след предварително записване)

Лектори: адв. Албена Пенова и адв. Таня Градинарова

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 16.02.2018 г. (петък) от 09:30 ч.

гр. Плевен, зала на Окръжния съд

Тема: “Актуални промени в ГПК”

Лектор: съдия Диана Митева 

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 16.02.2018 г. (петък) от 09:30 ч.

гр. Русе, ул. „Александровска“ 71

Тема: Производство по стабилизация на търговеца“

Лектор: съдия Костадинка Недкова 

 

 

 

 • Дата и място на провеждане: 23.02.2018 г. (петък) от 09:30 до 17:00 ч.

гр. Благоевград, ул. „Полк. Димов“ 1, ет. 2

Тема: “Новите промени в ГПК”

Лектор: проф. д-р Валентина Попова