Потърсете ни: 02/980 1092

Предстоящи обучения

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че достъпът до лекциите се разрешава само срещу представяне на служебна адвокатска карта.

Всички предстоящи и минали обучения са обявени в Календара.