Семинари в ЦОА

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че достъпът до лекциите се разрешава само срещу представяне на служебна адвокатска карта. Семинарите в ЦОА „Кръстю Цончев“ са с начален час 14:00 ч.

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ  В СГРАДАТА НА ЦОА „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ (гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4):

 

 

 

 

ЮНИ

 

 

 

  • Дата на провеждане: 22-23.06.2018 г. (петък – от 14:00 до 18:00 ч. и събота – от 09:00 ч. до 17:00 ч.)

Четвърти модул от Курса по вещно право

 

 

 

ЮЛИ

 

 

 

  • Дата на провеждане: 02.07.2018 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Курс „Права на човека по ЕКПЧ“ – съвместно със САК

Тема 6 : „Личен и семеен живот. Обхват на защита и допустима намеса по ЕКПЧ. Международна подсъдност при спорове за издръжка, родителски права и лични контакти  – практика на СЕС“

Лектор: София Разбойникова

 

 

 

ОКТОМВРИ

 

 

 

  • Дата на провеждане: 08.10.2018 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Курс „Права на човека по ЕКПЧ“ – съвместно със САК

Тема 7 : „Защитава ли ЕКПЧ правата на ЮЛ – Правата на ЮЛ свързани с претърсвания и изземвания, достъп до офис и други помещения, право на справедлив процес, право на сдружаване, включително на религиозни организации, забрана за дискриминация, намеса в правото на собственост и притежания.“
Лектори: Даниела Екимова и София Разбойникова

 

 

 

  • Дата на провеждане: 12-13.10.2018 г. (петък – от 14:00 до 18:00 ч. и събота – от 09:00 ч. до 17:00 ч.)

Пети модул от Курса по вещно право

 

 

 

  • Дата на провеждане: 26-27.10.2018 г. (петък – от 14:00 до 18:00 ч. и събота – от 09:00 ч. до 17:00 ч.)

Шести модул от Курса по вещно право

 

 

 

НОЕМВРИ

 

 

 

  • Дата на провеждане: 05.11.2018 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Курс „Права на човека по ЕКПЧ“ – съвместно със САК

Тема 8 : „Право на собственост – обхват според ЕКПЧ и националното право, средства за защита, допустима намеса от страна на държавата“

Лектор: Светла Маргаритова

 

 

 

  • Дата на провеждане: 09-10.11.2018 г. (петък – от 14:00 до 18:00 ч. и събота – от 09:00 ч. до 17:00 ч.)

Седми модул от Курса по вещно право

 

 

 

  • Дата на провеждане: 19.11.2018 г. от 14:00 до 17:00 ч.

Курс „Права на човека по ЕКПЧ“ – съвместно със САК

Тема: „Права на бежанци, мигранти, експулсиране – ЗУБ, ЗЧРБ, Регламента Дъблин и ЕКПЧ“

Лектори: София Разбойникова

 

 

 

  • Дата на провеждане: 23-24.11.2018 г. (петък – от 14:00 до 18:00 ч. и събота – от 09:00 ч. до 17:00 ч.)

Осми модул от Курса по вещно право