Семинари в ЦОА

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че достъпът до лекциите се разрешава само срещу представяне на служебна адвокатска карта. Семинарите в ЦОА “Кръстю Цончев” са с начален час 14:00 ч.

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ  В СГРАДАТА НА ЦОА „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ (гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4):

 

 

 

ОКТОМВРИ

 

 

 

 • Дата на провеждане: 30.10.2017 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: “Новите промени в ГПК”

Лектор: адв. Валя Гигова

 

 

 

 • Дата на провеждане: 31.10.2017 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Защита на взискателя в изпълнителния процес при насочване на изпълнението върху имущество на длъжника, придобито по време на брака. Защита на съпруга на длъжника в изпълнителното производство”

Лектор: съдия Стилияна Григорова

 

 

 

НОЕМВРИ

 

 

 

 • Дата на провеждане: 01.11.2017 г. (сряда) от 11:00 ч. до 13:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч.

Тема: „Реформата в НПК”

Лектор: адв. Даниела Доковска

 

 

 

 • Дата на провеждане: 02.11.2017 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Създаване на обекти на авторското право по трудов или граждански договор. Съпоставка с американската регулация”

Лектори: адв. Диана Димитрова и адв. Георги Кънев

 

 

 

 • Дата на провеждане: 06.11.2017 г. (понеделник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Как българските адвокати могат да лобират с институциите в Брюксел в защита на интересите на своите клиенти”

Лектор: адв. Преслава Дилкова

 

 

 

 • Дата на провеждане: 07.11.2017 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Измененията в НПК през 2017 г. Практическо приложение.”

Лектор: съдия Валя Рушанова

 

 

 

 • Дата на провеждане: 08.11.2017 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Обезпечително производство”

Лектор: адв. Силвия Спасова

 

 

 

 • Дата на провеждане: 15.11.2017 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Подготовка на исковата молба в гражданския процес”

Лектор: адв. Валентин Бенатов

 

 

 

 • Дата на провеждане: 16.11.2017 г.  (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Някои въпроси във връзка с доказването в гражданския процес”

Лектор: адв. Ивайло Костов

 

 

 

 • Дата на провеждане: 17.11.2017 г. (петък) от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Тема: “Новите промени в ГПК”

Лектор: адв. Валя Гигова

 

 

 

 • Дата на провеждане: 21.11.2017 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Връчване на документи и събиране на доказателства по дела с международен елемент”

Лектор: доц. д-р Боряна Мусева – адвокат от САК

 

 

 

 • Дата на провеждане: 23.11.2017 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Проблеми на въззивното производство по ГПК”

Лектор: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК

 

 

 

 • Дата на провеждане: 28.11.2017 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Електронните документи. Електронните доказателства. Електронните удостоверителни услуги. Електронните идентификации”

Лектор: проф. д-р Георги Димитров – адвокат от САК

 

 

 

 • Дата на провеждане: 29.11.2017 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Противоречия в съдебната практика по прилагането на някои институти на ЗАНН”

Лектор: съдия Ваня Вълкадинова

 

 

 

ДЕКЕМВРИ

 

 

 

 • Дата на провеждане: 05.12.2017 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Новите правила за защита на личните данни в контекста на Регламент 2016/679″

Лектор: Гергана Николова – главен експерт в Дирекция “Сигурност” на Сметната палата

 

 

 

 • Дата на провеждане: 06.12.2017 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Отмяната на влезли в сила съдебни решения. Анализ на Тълкувателно решение №7/31.07.2017 г. на ОСНК на ВКС”

Лектор: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК

 

 

 

 • Дата на провеждане: 13.12.2017 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Проблеми на вписванията в нотариалните книги”

Лектор: адв. Валя Гигова