Семинари в ЦОА

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че достъпът до лекциите се разрешава само срещу представяне на служебна адвокатска карта. Семинарите в ЦОА „Кръстю Цончев“ са с начален час 14:00 ч.

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ  В СГРАДАТА НА ЦОА „КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ“ (гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4):

 

 

 

ДЕКЕМВРИ

 

 

 

  • Дата на провеждане: 14.12.2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 17:00 ч. – съвместно със Сдружение „Общество на рускоговорящите адвокати“

Тема: „Новите промени в ГПК“

Лектор: проф. д-р Валентина Попова

 

 

 

  • Дата на провеждане: 15.12.2017 г. (петък) от 11:30 ч. до 17:00 ч.

Съвместно със Софийската адвокатска колеги – за адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ

Тема: “Новите промени в НПК”

Лектор: адв. Ина Лулчева

 

 

 

  • Дата на провеждане: 18.12.2017 г. (понеделник) от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Съвместно с Националното бюро за правна помощ – за адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ

Тема: “Новите промени в НПК”

Лектор: адв. Златка Стефанова

 

 

 

ЯНУАРИ 2018 г.

 

 

 

  • Дата на провеждане: 16.01.2018 г. (вторник) от 10:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: «Новите промени в НПК»

Лектор: съдия д-р Павлина Панова

Съвместно със Софийската адвокатска колегия за адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ

 

 

 

  • Дата на провеждане: 17 и 18.01.2018 г. (сряда и четвъртък) от 14:00 до 17:00 ч.

Тема: “Новите промени в ГПК”

Лектор: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК

 

 

 

  • Дата на провеждане: 24.01.2018 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Отменителен и косвен иск”

Лектор: проф. дюн Иван Русчев

 

 

 

  • Дата на провеждане: 30.01.2018 г. (вторник) от 10:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Новите промени в НПК”

Лектор: съдия Валя Рушанова

Съвместно със Софийската адвокатска колегия за адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ

 

 

 

  • Дата на провеждане: 31.01.2018 г. (сряда) от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Противоречието с актовете на КС – касационно основание по чл. 280, ал. 1, т. 2 от ГПК”

Лектор: проф. д-р Пенчо Пенев