Семинари в страната

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ В СТРАНАТА СЪВМЕСТНО С АДВОКАТСКИТЕ СЪВЕТИ: 

 

 

 

 

ЮНИ

 

 

 

  • Дата и място на провеждане: 22.06.2018 г. от 09:30 ч.

гр. Русе, ул. „Александровска“ 71

Тема: „Разваляне на договор за издръжка и гледане, отмяна на дарение

Лектор: съдия Красимир Машев

 

 

 

  •  Дата и място на провеждане: 23.06.2018 г. от 09:30 ч.

гр. Варна, ФКЦ, зала „Пресцентър“

Тема: „Промените в НПК“

Лектор: съдия Красимир Шекерджиев 

 

 

 

  • Дата и място на провеждане: 23-24.06.2018 г.

за АК Враца, изнесен в гр. Кюстендил

Тема 1: „Неравноправни клаузи в потребителските договори /договор за потребителски кредит, за предоставяне на мобилни услуги, на електро и топло енергия, застрахователните договори“

Лектор: съдия Емилия Василева 

Тема 2: „Актуални въпроси от съдебната практика по делата за документни престъпления по Глава 9 от ОСОБЕНАТА ЧАСТ НА НК“

Лектор: доц. д-р Ралица Илкова 

 

 

 

  • Дата и място на провеждане: 28.06.-03.07.2018 г.

за АК Смолян, изнесен пътуващ семинар (Белград, Загреб, Дубровник, Плитвички езера, Ниш)

Тема: „Брачен договор – специфики и преглед на съдебната практика. Отказ от наследство. Видове наследяване“  

Лектор: адв. Йорданка Бекирска

 

 

 

  • Дата и място на провеждане: 29.06.2018 г. (петък)

гр. Ямбол

Тема: Неравноправни клаузи в потребителските договори (договор за потребителски кредит, за предоставяне на мобилни услуги, на електро- и топлоенергия; в застрахователните договори)

Лектор: съдия Красимир Машев 

 

 

 

  • Дата и място на провеждане: 29.06.2018 г. (петък) от 09:00 ч. до 12:30 ч.

гр. Плевен, зала 8. на ОС – Плевен

Тема: „Компютърните престъпления“

Лектор: проф. д-р Георги Димитров