Семинари в страната

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ В СТРАНАТА

 

 

 

ФЕВРУАРИ

 

 

 

 

  • Дата и място на провеждане: 16-18.02.2018 г. от 09:00 ч. до 18:00 ч. всеки от дните

гр. Варна, Фестивален и конгресен център

Тема: Курс по медиация (само след предварително записване)

Лектори: адв. Албена Пенова и адв. Таня Градинарова

 

 

 

  • Дата и място на провеждане: 16.02.2018 г. (петък) от 09:30 ч.

гр. Плевен, зала на Окръжния съд

Тема: “Актуални промени в ГПК”

Лектор: съдия Диана Митева 

 

 

 

  • Дата и място на провеждане: 16.02.2018 г. (петък) от 09:30 ч.

гр. Русе, ул. „Александровска“ 71

Тема: Производство по стабилизация на търговеца“

Лектор: съдия Костадинка Недкова 

 

 

 

  • Дата и място на провеждане: 23.02.2018 г. (петък) от 09:30 до 17:00 ч.

гр. Благоевград, ул. „Полк. Димов“ 1, ет. 2

Тема: “Новите промени в ГПК”

Лектор: проф. д-р Валентина Попова