Потърсете ни: 02/980 1092

Семинари за кандидатите за адвокати и младши адвокати

Съобщение за кандидатите, които ще се явят на изпита за адвокати и младши адвокати през пролетната сесия – 2018 г.

 

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” уведомява желаещите да посетят подготвителните курсове за изпита за адвокати и младши адвокати на пролетната сесия през 2018 г., че курсът ще се проведе в гр. София, ул. “Цар Калоян” 8, ет. 4 (Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”) на 23, 24, 25 и 26 април 2018 г. /понеделник-четвъртък/ при такса за участие в размер на 180 лева. Занятията ще са с продължителност от  9:00 ч. до 18:00 ч. всеки ден. В таксата се включват по две кафе паузи на ден.

 

Записването за курса ще бъде в периода 05.03.2018 г. – 05.04.2018 г. на тел. 02/980 10 92,  02/980 24 92 и 0884 922 913 от 9:00 ч. до 16:30 ч., както и на e-mail: coa@abv.bg. Необходимо е да посочите трите имена, колегията, чрез  която кандидатствате, завършен университет, електронна поща и телефон за обратна връзка.

 

Таксата за участие в размер на 180 лв. се внася след записване на съответния кандидат, но не по-късно от 13.04.2018 г. по банковата сметка на Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” в “Уникредит Булбанк”:

 

IBAN: BG 44 UNCR 76301077718918

BIC: UNCRBGSF

 

Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на електронния адрес на центъра – coa@abv.bg .

Незаплатилите таксата за участие няма да бъдат допуснати до семинара.

Местата са ограничени.