Потърсете ни: 02/980 1092

Онлайн обучения

Уважаеми колеги,

 

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира онлайн обучение на тема: „Специфични аспекти на правата по член 8 от ЕКПЧ“. Дигиталният курс ще се проведе в периода 05 октомври 2018 г. – 14 декември 2018 г. и ще включва следните теми:

Тема 1. (присъствена) Понятията личен и семеен живот по смисъла на ЕКПЧ, допустима намеса, вътрешноправни средства за защита;

Тема 2. Защита на дома, офиса и кореспонденцията – гражданскоправни, наказателноправни и административноправни аспекти;

Тема 3. Права на децата – достъп до съд, издръжка, деца-бежанци и мигранти, международно отвличане;

Тема 4. Права на родителите – осиновяване, произход, право на лични контакти, упражняване на родителски права, лишаване от родителски права;

Тема 5. (присъствена) Допустимост на оплакванията по чл. 8.

 

Първата присъствена тема ще се разгледа по време на семинар в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ (гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4) на 05.10.2018 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Последната присъствена тема ще се разгледа по време на семинар в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ (гр. София, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 4) на 14.12.2018 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

 

Максимален брой участници в курса: 25 адвокати

 

Обучители в рамките на курса ще бъдат адв. София Разбойникова, адв. Йорданка Бекирска и адв. Даниела Екимова.

 

Начин и срокове за записване:

За записване, моля изпратете трите си имена, адвокатска колегия, личния адвокатски номер, телефон и електронна поща на адрес coa@abv.bg, или позвънете на тел. 02/980 10 92. Срокът за записване в курса е до 30 септември 2018 г. или до изчерпване на свободните места.

--------

 

_____________________________________________________________

 

Първото онлайн обучение на ЦОА „Кръстю Цончев“ е на тема: „Искови производства по АПК“ с водещи: проф. д-р Дончо Хрусанов и съдия Юлия Георгиева от АССГ и е проведено в периода февруари-март 2018 г. Участие в него са взели 41 адвокати.