Потърсете ни: 02/980 1092

Откриване на новата учебна година (11.10.2018 г.)

Подобни статии

Посещение на международни
Семинар „Специални страте
Квалификационно обучение
Семинар „Реформата
Кръгла маса по повод 120

Висшият адвокатски съвет, Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и Правната програма на Институт „Отворено общество – София“ организират

КРЪГЛА МАСА

Семинар „Измененият
Работна среща на Национал
Откриване на новата учебн
„Погасителната давност в

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 06.04.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Михаил Малчев.

„Специални разузнавателни

Семинар за АК Стара Загора на 18.02.17 г. от 09:00 ч. с лектор: съдия Красимир Шекерджиев.