Откриваща конференция на Националното бюро за правна помощ в ЦОА “Кръстю Цончев” (04.09.2017 г.)

Подобни статии

Семинар в Урануполи, Репу
“Производство по ст

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 07.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Костадинка Недкова.

Новите промени в ГПК

Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” организира следните семинари, свързани с новите промени в Гражданскопроцесуалния кодекс:

1.) Семинар на тема: “Новите промени в ГПК”

Дата и място на

„Актуални проблеми на евр

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 21.02.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: гл. ас. д-р Иван Стойнев – адвокат от САК.

Покана за лекция на доц.

Управителният съвет на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ има удоволствието да Ви покани на лекция на тема:

„Защита правата на човека – между Страсбург и

“Актуални проблеми

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 11.04.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Камелия Маринова.

Представяне на книгата на
Курс за придобиване на пр

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” организира курс за придобиване на правоспособност като медиатор за адвокати, който ще се проведе в гр. София, ул. „Цар Калоян”

Дискусионен форум “ Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an
“Трудово и осигурит

Семинар за АК Варна на 18.02.17 г. (събота) с лектор: адв. Наско Станев.