Потърсете ни: 02/980 1092

Откриваща конференция по проект „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ“ (04.09.17 г.)

На 04.09.2017 г. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ се проведе откриваща конференция по проект „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ“, изпълняван от НБПП. Проектът финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На конференцията присъстваха зам.-министърът на правосъдието – г-жа Десислава Ахладова, председателят на Висшия адвокатски съвет, членове на Висшия съдебен съвет, адвокати от Софийската адвокатска колегия, членове на Съюза на юристите в България, представители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, служители на НБПП и представители на неправителствени организации.

Конференцията бе открита от председателя на Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“ адв. Йордан Йорданов и от зам.-министъра на правосъдието г-жа Десислава Ахладова.

Председателят на Националното бюро за правна помощ Елена Чернева – Маркова запозна присъстващите с развитието на НБПП през годините, очертавайки основните промени в Бюрото от неговото създаване до ден-днешен, както и  специфичните цели и конкретните дейности по Проект „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ“.

 

-------------------040917- -------------------040917- -------------------040917- -------------------040917- -------------------040917- -------------------040917- -------------------040917- -------------------040917- -------------------040917- -------------------040917- -------------------040917-

Подобни статии