Потърсете ни: 02/980 1092

Откриваща конференция по проект „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ“ (04.09.17 г.)

На 04.09.2017 г. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ се проведе откриваща конференция по проект „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ“, изпълняван от НБПП. Проектът финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На конференцията присъстваха зам.-министърът на правосъдието – г-жа Десислава Ахладова, председателят на Висшия адвокатски съвет, членове на Висшия съдебен съвет, адвокати от Софийската адвокатска колегия, членове на Съюза на юристите в България, представители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, служители на НБПП и представители на неправителствени организации.

Конференцията бе открита от председателя на Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“ адв. Йордан Йорданов и от зам.-министъра на правосъдието г-жа Десислава Ахладова.

Председателят на Националното бюро за правна помощ Елена Чернева – Маркова запозна присъстващите с развитието на НБПП през годините, очертавайки основните промени в Бюрото от неговото създаване до ден-днешен, както и  специфичните цели и конкретните дейности по Проект „Стратегически реформи в Националното бюро за правна помощ“.

 

-------------------040917- -------------------040917- -------------------040917- -------------------040917- -------------------040917- -------------------040917- -------------------040917- -------------------040917- -------------------040917- -------------------040917- -------------------040917-

Подобни статии

Тържествено честване на Д
„Качествената медицинска

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 28.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Мария Шаркова.

Дискусионен форум „ Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an
Втори модул от обучението
„Правни аспекти на взаимо

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 09.02.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Владислава Дойчинова.

Национална конференция на
Откриваща конференция на
Примерно видео

Семинар „Измененият
„Сключване на договори по

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 16.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: доц. д-р Таня Йосифова.