Потърсете ни: 02/980 1092

Отзиви

Оставете отзив

Благодарствено писмо от председателя на Административен съд – Пазарджик по повод курса по ПЕС

Уважаеми колеги,

Уважаеми господин Йорданов,

Уважаеми професор Семов,

 

С настоящото имам удоволствието да Ви поздравя по случай откриването на Едногодишното продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС и Специализираната професионална квалификация (СДК) на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Пожелавам успешна и ползотворна работа във високоекспертната подготовка.

Приемете моите уважения и признания!

 

С уважение:

Адм. ръководител – председател

(Мариана Шотева)

Обучение по право на ЕС

Моля да приемете и искрените ми благодарности за предоставената възможност за задълбочено обучение по право на ЕС, по което получих вече дипломата си на 23.03.2018г.! Семинарите, които организирате посещавам с голям интерес и са ми изключително полезни!Моля да приемете настоящото писмо като израз на благодарност, задоволство и удовлетвореност от перфектната организация и обучението!

 Поздрави и огромни благодарности към ръководството и целия Ви екип!
С уважение,
адв.Бригита Емилова Костова – Атанасова, личен номер 1200116710, Софийска Адвокатска Колегия,
тел.0887 283  204, br.kostova@abv.bg

Поздравления за онлайн обучението „Искови производства по АПК“

Уважаеми колеги,

Благодаря Ви за организирания и проведен курс. Беше изключително полезен и интересен за мен. С радост ще се включа в подобен курс в областта на наказателното право и процес, ако бъде организиран такъв.
Желая Ви приятен и успешен ден!
Мария Чочова

Д-р Мария Чочова,  Адвокат, Адвокатска колегия – Кюстендил
Гр. Дупница 2600, ул. „Николаевска“ № 8, ет. 1, офис 17
Тел. 0888 557991

Поздравления за издаването на книгата „Медицинският деликт“ на адв. Мария Шаркова

Уважаеми Колеги,

 

Бих желала да изразя задволството и възхищението си от книгата „Медицинският деликт“ с автор адв. Мария Шаркова, издадена със съдействието на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“. Авторът адв. Мария Шаркова и наш уважаван колега, е направил едно пълно, цялостноq много задълбочено и с висока ерудиция правно изследване на медицинския деликт, неговият фактически състав и относимата и приложима съдебна практика по такива дела. Положеният от колегата Шаркова труд, заедно с редакционния екип, е доказателство, че тази материя не само вълнува много от нас, не само в професионално качество, но и като пациенти, но и доказва, че в съвременното ни общество мястото на  адвоката като защитник и правен изследовател не е загубено, а отстоява мястото си.   Книгата на адв. Мария Шаркова освен, че е безспорно доказателство за професионализма и задълбочено познаване на материята от страна на колегата, но и следва да се възприема като сигурен, надежден и успешен помощник на всеки от нас не само с казуси, свързани със защита на правата на клиентите ни, но и със защита на нашите собствени права като като пациенти.  Книгата и нейният автор ни позволяват да бъдем с едни гърди напред в дебрите на родното ни здравеопазване. Още веднъж искам да благодаря на колегата, за този нейн възхителен съдебно-правен изследователски труд, който не само че следва да се оцени, но и моля да се поощри за бъдещи нови книги в тази много актуална тематика в наши дни.

 

С уважение: адв. Силвия Паунова

Поздрави, адв.Силвия Паунова

mobile phone 0888207526

Гр.София, ул.Алабин №33,вх.А,офис 332

Благодарност към ЦОА за издаването на монографията „Медицинският деликт“ на адв. Мария Шаркова

Уважаеми дами и господа,
С настоящото писмо бихме искали да изразим благодарността си към вас за издаването на монографията „Медицинският деликт“ на адв. Мария Шаркова.

Екипът ни поема ежедневно дела и досъдебни производства по най-проблемните в системата на здравеопазването случаи – тези с деца. Експертизите ни са търсени в съдебните райони на цялата страна, тъй като спецификата на работата ни е особено сложна и трудна – детска анестезиология, реанимация и спешна медицина.
Нашите юридически познания достигат до ниво съдебна пропедевтика, съдебно-медицинска експертиза и деонтология. Изданието „Медицинският деликт“ дава обширна и детайлна информация, която е от изключителна полза не само за юристи, но и за нас – лекарите работещи като вещи лица в тази трудна материя. Чрез нагледното и неутежнено съдържание на книгата, всеки работещ в системата на здравеопазването може значително да повиши както собствената си сигурност, така и тази на пациентите, които обслужва и на колегите си с които реализира всяка здравна дейност.

 

Горещо бихме препоръчали книгата на всеки заинтересован, а при интерес от ваша страна бихме инициирали и съвместни дискусии по проблемите на детското здравеошпазване от гледна точка на Медицинският деликт.

 

Изказваме специална благодарност към авторката – адв. Мария Шаркова за енергичните усилия и блестящия резултат, реализиран чрез „Медицинският деликт“ и се надяваме да можем да работим съвместно и в бъдеще!

 

 

С уважение
Ръководството на Клиниката по Детска анетсезиология и интензивно лечение при УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“

Проф. Д-р Надежда Гаврилова
Доц. Д-р Румяна Андонова
Д-р Благомир Здравков

Завърши едногодишното, продължаващо, задълбочено обучение по ПЕС

Днес, 08.10.2017 г. завърши организираното от ЦОА „Кръстю Цончев“ обучение, проведено в пет учебни модула, реализирано от преподаватели на Юридическия факултет на СУ . Изказвам своите благодарности за отличната организация и приятната атмосфера по време на обучението. Оценявам полезността на придобитите знания и се надявам да продължи обучението, с прилагане при необходимост и на нови форми на обучение, за практическата приложимост, опресняване на знанията, както и във връзка с промените, които настъпват в самия ЕС. Май доста-дълго ми се получи изречението, затова накратко: Благодарности и който се включи в бъдещите обучения по тематаиката – няма да съжалява. Няма и да скучае – материята е безкрайна….

адв. Валентин Нейчев
Адвокатура ТАК

Благодарност към екипа на ЦОА “Кръстю Цончев”

Считам, че организираните от центъра семинари и курсове са полезни, не само за мен. Старая се да присъствам на всеки организиран семинар, а също и да се включвам в повече курсове. На всеки един от тях, затвърждавам наученото до момента, както и получавам нови знания. Получените знания са от огромна полза в ежедневната моя работа. Благодаря на лекторите! Благодаря, за избора на лектори! Благодаря и за избора на условия, при които се провеждат обученията! Последните две, на които присъствах, бяха проведените в СОК „Камчия“: на 20-22.10.2017г., семинар на тема „Съдебната делба“; и едногодишно обучение по „Право на ЕС“. За мен те бяха изключително полезни. Искрено се надявам и в бъдеще организираните от центъра обучения, да бъдат на това ниво.

Илина Дюлгерова

Адмирации за курса по медиация!

Бих искала да споделя изключителното си задоволство от участието ми в курса по медиация, организиран от ЦОА“Кръстьо Цончев“!
Благодаря за чудесната работна атмосфера, създадена от екипа на ЦОА, благодаря за избора на лектори в лицето на доц.Таня Градинарова и адв.Албена Пенова!
Информацията, по не особено познатата материя на медиацията, беше поднесена от лекторите по начин, посредством който усвояването на обемистата материя се постигаше с лекота. С удоволствие ще посетя следващо обучение по медиация – търговска, семейна, трудова или медиация в областта на образованието, стига лекторите да бъдат отново доц.Градинарова и адв.Пенова, впрочем, бих участвала във всяко обучение на ЦОА, на което те двете са лектори!
Моите притенции към всеки един лектор са насочени не само към професионалната му подготовка, а и към изказа, към чистотата на езика, към разчупеността на подхода при поднасяне на материята, в конкретния случай беше удоволствие за сетивата! Адмирации към ЦОА за избора на лекторите ни.
Поздрави и до скоро,
адв. Елена Костова-Петкова

Благодарности за обучението по право на Европейския съюз

Уважаеми господа,
В периода месец март – октомври на 2017 година  бях участник в организираното от Вашата фондация Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС „Практически възможности на адвоката и задължения на съдията“ (изводи от най-новата практика на СЕС относно прилагането на съюзните правни норми и относно преюдициалните запитвания).

В тази връзка, искам най-искрено да Ви благодаря за предоставената на мен и на останалите колеги-юристи от страната, възможност да участват в това ползотворно обучение за въвеждане на юристите в най-важните аспекти на правото на европейския съюз. С оглед на това благодаря на професор Атанас Семов, д-р ю.н Иван Стойнев и д-р.ю.н. Христо Христев, които за сравнително краткото време ни представиха убедително всички правни, практически и теоретични постановки за практически възможности на адвоката и задължения на съдията и практиката на СЕС относно прилагането на съюзните правни норми и относно преюдициалните запитвания. За мен, лично, получените знания бяха много полезни и обучението значително разшири възможностите ми за развитие в професията.

На Вас искам да благодаря и за добрата техническа база и организацията на обучението, което също допринесе за ползотворния престой на участниците.

 

Също така, успешното сътрудничество между представляваната от Вас фондация и ангажираните лектори, бе отчетено и от останалите колеги, които са впечатлени и високо оценяват ползите от обучението и в включените в него практически занимания. В тази връзка, считам, че ще изразя и тяхното мнение, ако посоча, че ще се радваме, ако и в бъдеще имаме възможност да продължим и допълним квалификацията си при тези преподаватели, тъй като тези полезни инициативи допринасят за повишаване общите професионални и личностни умения на адвокатите като цяло

С уважение,

адвокат Росица Душева от ВАК

„Едногодишно продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС“

Уважаеми колеги от ЦОА“Кръстю Цончев“,

Приключи „Едногодишното продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС“ /за Варна/, което е добър повод за споделяне на впечатления.

В съчетание: високо ниво на знания и опит на преподавателския екип; форма на обучение – едногодишна, в пет модула – по три дни; смесен състав от обучаващи се юристи – адвокати, съдии, прокурори; място и организация на провеждане на обучението – СОК“Камчия“, очертаха уникалния характер на осъщественото обучение и неговата висока полезност за действащите юристи.

Изключителният проф. Атанас Семов и неговият екип по Право на ЕС ентусиазирано предаваха теоретичните си познания и широк практически опит. Преподавателите, в желанието си да бъдат максимално полезни в практиката ни, предоставиха богата литература по правото на ЕС. Буди уважение желанието на лекторите да ни провокират /развивайки по този начин знанията ни/ чрез множество изпитни задачи – тестове, курсови проекти, въпроси за самоподготовка.

Провеждането на обучението в смесена аудитория – адвокати, съдии, прокурори, беше особено полезно, предвид различния ъгъл на потребност от изясняване на важни практически въпроси от правото на ЕС.

Вярвам, че тази ползотворна и добре осъществена инициатива – за задълбочено придобиване на знания в сериозни сфери на правоприлагането – не ще бъде инцидентна, а ще се превърне в традиция.

Убедена съм, че обучението по право на ЕС даде дълбока основа по познаването и прилагането на материята, но е необходимо и надграждане!

Най-искрено Ви благодаря за осъществяването на „Едногодишното продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС“ и за перфектната му организация!

адв. Елеонора Цветкова

Обучение по право на ЕС

Здравейте колеги, искам да изкажа искрената си благодарност за организираното едногодишно обучение по право на ЕС. Същото ни бе много полезно и със сигурност повиши нашата квалификация. Искам да ви насърча да продължавате да организирате такъв вид обучения и за останалите колегии в страната, както и в други сфери. Ще ни бъде от полза и да надградим вече наученото със семинари по право на ЕС с определена насочена тематика, които ще инициираме през нашата адвокатска колегия.
С пожелание за успешна седмица,
адв. Явор Якимов, ВАК

С благодарност и приятелски чувства!

Уважаеми колеги,

Пиша тези редове с особено чувство на удовлетвореност и благодарност за възможността да бъда част от продължаващото, многомодулно обучение – СДК „Право на ЕС“. Удовлетвореност, защото за девет месеца получих много нови и полезни знания. Благодарност, защото екипът на ЦОА ни предложи една прекрасна организация на обучението, с изключителни лектори.  Възможността заедно да се обучават съдии и адвокати, да обсъждат и да обменят опит бе безценна и трябва да бъде пренесена и в други обучения.  Надявам се, ЦОА да продължи да организира подобни обучения, включително надграждащи тази СДК. 

Успех, колеги и още веднъж благодаря!

 
адв.Елка Кръстева
АК-Варна

Семинар с представители на Федералната адвокатура на Германия

Здравейте,
С това съобщение искам да изкажа благодарността си за организирането на семинара с участието на представители на Камарата на адвокатите на ФРГ. Получих много ценна за мен информация, която беше предмет на проучване от моя страна от дълго време.
Особено полезно намирам също така презентирането на различни правни въпроси на немски език, което е възможност за всеки български правник, владеещ юридически немски език.
Бих искала да изкажа своята благодарност на тримата участници от немска страна и разбира се на Центъра за обучение на адвокати с молба, по възможност, да бъде организирана втора среща.

адвокат Диана Блатева

Благодаря за посещението в Страсбург!

Колеги, още веднъж специални благодарности за положените от Вас, усилия посещението на Европейските институции в Страсбург да бъде интересно и полезно за нас, които участвахме в него! Постарахте се времето, прекарано там да бъде наситено посещения и срещи, които бяха наистина ползотворни! Очакваме следващи мероприятия, в които да се включим!

адв. Антония Стрешкова

Благодарности за чудесното обучение по право на ЕС

Мога да кажа, че обучението надмина очакванията ми. Освен практическата насоченост, има и теоритична такава, която позволява в по-голяма степен да се разбере „философията“ на правото на ЕС. В някаква степен ми напомня и за студентските ми години (от тогава не съм писала толкова и не съм чела така ударно), което прави преживяването още по-хубаво. п.п. Съгласна съм с коментара за кафето.

Деница Панайотова

Поздравления за обучението по право на ЕС!

Чудесна програма, прекрасни преподаватели. Очаквам третият модул с нетърпение.

Красимира Атанасова

Благодаря за обучението по право на ЕС!

Благодаря Ви за ползотворните дни!
п.п.Дали може да се направи нещо по повод кафето? Аз поне бих предпочела да си го плащаме, но да не е така промито

Мирослава Кръстева

Благодарност за съдействието на ЦОА „Кръстю Цончев“!

------

Уважаеми колеги,

Изпращам кратък доклад във връзка с проведената конференция „Пациентска безопасност и качество“ в Лондон и прилагам две снимки от събитието.

От 26 до 28 май 2017г. в Лондон се състоя едно от най-големите събития, събиращо професионалисти от цял свят, които работят в областта на пациентската безопасност. Конференцията се организира от Инситута за развитие на здравеопазването, САЩ и Британския медицински журнал (British medical journal). Благодарение на спонсорството на ЦОА „Кръстю Цончев“ успях да взема участие като делегат и бях единственият представител от България.

Първият ден включваше посещения в различни лечебни заведения, като аз избрах Royal Free Hospital, където бяха обсъдени и показани на практика различни нововъведения: въвеждане на електронни пациентски досиета, въвеждане на мерки, предотвратяващи инциденти в болниците, които да намалят риска от завеждане на дела и прочие.

Следващите два дни бяха запълнени от мнножество лекции и кратки уъркшопове. Изнесени бяха доклади от специалисти от Джон Хопкинс, САЩ, в които се коментираха най-новите данни за броя на медицинските грешки в болниците в САЩ, както и предприетите мерки за тяхното редуциране. Обсъдени бяха и въпроси в областта на правата на бременната и раждащата жена и нейната безопасност: намаляване на броя на ненужните цезарови сечения; създаване на системи за безопасност; методи за алтернативно разрешаване на конфлитки в лечебни заведения и между болници и пациенти.

Благодаря на ЦОА „Кръстю Цончев“ за съдействието и предоставената възможност!

С Уважение:

Адвокат Мария Шаркова

Мария Шаркова

Прекрасно организиран курс

Уважаеми дами и господа,

Още веднъж бих искала да благодаря за проведения курс за медиатори от 27.10.2016 г. до 05.11.2016 г.

Организацията беше чудесна, а нивото на лекторите надскочи всичките ми очаквания. Обучението бе модерно, с двустранна връзка, с онагледяване на теорията и с множество практически занимания, без които би било невъзможно да се усвои материала.

Лекторите успяваха да отработят всички възникнали по време на работата въпроси, бяха изключително контактни и комуникативни, и не само не създаваха бариери в общуването, а напротив – сплотиха участниците в обучението като група, споделяща общи интереси.

Сигурна съм, че извън правото, което ще получим да практикуваме като медиатори, всеки от участниците ще има дългосрочна полза от новопридобитите знания и умения в общуването.

Поздрави,

адв.Милена Райкова

Благодаря за курса по медиация

Здравейте, колеги,

приемете тези редове като израз на моето удовлетворение от участието ми в курса по медиация. Благодаря за прекрасната организация и отношение на целия екип на ЦОА „Кръстю Цончев“ .

Също така, искам да подчертая моите изключително добри впечатления от професионализма, отдадеността и чистосърдечността на лекторите. Адв. Албена Пенова и адв. Таня Градинарова ни представиха много добре структурирана информация, с множество примери от практиката, насочваха и подпомагаха практическите ни задачи. Поне за мен, това е единственото обучение, в което лекторите бяха постоянно в екип и работиха с участниците, независимо от обявения лектор за съответния модул.

В бъдеще с удоволствие бих се включила в специализиран курс по медиация, в случай, че ЦОА организира такъв с лектори адв. Пенова и адв. Градинарова, към които, чрез Вас отново искам да изразя своята благодарност.

С най – добри чувства,

адв. Ирина Цакова

Благодарност към екипа на ЦОА „Кръстю Цончев“

Здравейте,

Искам да изкажа моята и на останалите участници благодарност към екипа на ЦОА „Кръстю Цончев“ за отличната организация на курса за придобиване на правоспособност като медиатори, който приключи на 05.11.2016г. !
 
Поздравявам Ви за избора на лектори и благодаря на адв. Албена Пенова и адв. Таня Градинарова за изключителния професионализъм и всеотдайност !!!
 
Признавам, че се записах на курса от любопитство, без някакви особени очаквания. Изненадата дойде от прекрасните лектори адв. Пенова и адв. Градинарова, които така зареждащо и с вещина проведоха курса, че направо „преобърнаха“ представите ни за медиацията, заплениха ни със своя ентусиазъм и ни спечелиха като съмишленици!
 
Благодаря за тези 6 прекрасни дни, през които научихме много, открихме нови приятели и станахме екип!

Поздрави
Капка Кръстева

Чудсесен семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“

Здравейте,

Казвам се Марияна Попова, адвокат съм към Софийска адвокатска колегия.

Обръшам се към Вас, за да Ви благодаря, за организирания от ЦОА „Кръстю
Цончев“, с лектори адв. Албена Пенова и адв. Таня Градинарова, курс за
придобиване на правоспособност като медиатор.

Успях да се включа в него в последния момент, поради големия интерес към
този курс и ограничения брой на местата.

Цената на курса беше атрактивна.

Благодарение на лекторите адв. Албена Пенова и адв.Таня Градинарова,
за мен курса се превърна в незабравимо преживяване. Те бяха
изключителни. Успяха да поднесат материята по начин, които да
провокират желание във всеки един записал се в курса да участва в
провежданите практики.

За мен беше удоволствие да бъда част от групата!

Благодаря!

С благодарности за проведеното обучение

Добър ден ЦОА,

Благодаря ви за удоволствието да ме направите част от курса по Медиация
с лектори адв. Албена Пенова и адв. Таня Градинарова, които се справиха
прекрасно с предизвикателството да бъдат лектори на адвокати – гилдия
която не се задоволява с повърхността на нещата.

Поздрави,

адвокат Джонев

Благодарности за страхотния курс

Желая да споделя хубавото, което ми се случи, свързано с обучението по медиация, проведено от адв. Албена Пенова и доц. д -р адв. Таня Градинарова в Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”.                                                                                                          Записах курс за придобиване на правоспособност като медиатор, от 27.10.2016г. до 29.10.2016г. първо ниво и от 03.11.2016г. до 05.11.2016г. второ ниво, с голямо притеснение. Знаех за големия обем от информация, която трябваше да усвоя и умения, които трябваше да придобия. За моя изненада още в началния момент на първата лекция моето притеснение изчезна. Бях увлечен по най-непринуден начин от преподаването на адв. Албена Пенова. Тя грабна аудиторията с компетентност и себераздаване. На табло изписваше всички термини в оригинал и транскрипция с техния смисъл и съкращения. На стената се изобразяваха най-важните акценти от лекцията, която се преподаваше в момента. Адв. Градинарова по същият начин продължи да преподава, увлекателно с разяснения и онагледяване на материала. Излъчиха се филми, които показваха различни медиации по теми, с прилагането на техники от най-добрите медиатори в света.                        Адв. Пенова и адв. Градинарова работеха в пълен синхрон и в резултат се получи „грабване” на аудиторията при излагането на материала в правен и практичен аспект. Това може да се получи само при изключителна предварителна подготовка за обучението. Личните им качества, като обучители, са на изключително високо ниво. Те притежават умения да излагат материала по достъпен и непринуден начин. Мотивират аудиторията с важността и резултата на дейността на медиатор. Обучението премина през сърцата и умовете на всички ни, като се има предвид, че сме действащи адвокати.                                 В заключение ще кажа голямо и човешко БЛАГОДАРЯ на адв. Пенова и адв. Градинарова, за знанията и уменията, които ни предадоха. Завинаги ще запомня, че „Медиацията минава през ума и сърцето на медиатора”                                                                                                                          адв. Румен Николов

Поздравления за курса

Здравейте, колеги от центъра за обучение на адвокати!

Бих искала да изкажа най-искрените си поздравления за организирания от Вас курс за медиатори, в който взех участие през послените две седмици!
Макар и скептична отначало, предвид професионалната ми обремененост, сега съм убедена в ползите и приложението на медиацията като способ за разрешаване на конфликти.Споделям напълно, че по отношение на търговските спорове, като и на спорове, по които страните държат да запазят отношенията си за в бъдеще, медиацията е алтернативата за тях.
От друга страна, често се налага и ние, адвокатите, да ползваме техниките, усвоени по време на курса, за да предразположим клиентите си да запазят добрия тон и взаимното си уважение.
Преди всичко бих искала да благодаря на Албена Пенова и на Таня Градинарова, които успяха не само да ме подготвят на ниво, но и да ме направят последовател на медиацията. Вярвам, че това е моето ново призвание и с радост ще се включа в Асоциацията на медиаторите.
Още веднъж голямо БЛАГОДАРЯ, уважаеми колеги!
Поздрав!
адв.Десислава Монева

Прекрасно обучение

Уважаеми дами и господа,
с настоящотото писмо бих искала да изкажа дълбоката си благодарност към Вас за организацията и провеждането на
курса за придобиване на правоспособност като медиатор, организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, с лектори адв. Албена Пенова и адв. Таня Градинарова.

Благодарна съм, че имах щастието да попадна в този курс и да се запозная с тези прекрасни и изключително ерудирани лектори-адвокати, които наистина горят в работата си.
Лекциите и упражненията бяха много интересни и заинтригуващи и ме убедиха, че медиацията има бъдеще и в България.
Контактите с участниците в курса- колеги адвокати и бъдещи медиатори бяха много полезни.
Благодаря на ръководството на ЦОА и за цената на курса, която беше повече от достъпна за нас и Ви уверявам, че с най- голямо удоволствие бих се включила и в други курсове с лектори адв. Албена Пенова и адв. Таня Градинарова .
Страхотни адмирации за тях. Невероятни лектори са.

Поздравления и дано всички курсове, организирани от Вас да бъдат на такова изключително ниво.

С уважение
адв. Емилия Атанасова

Отзив от курса по медиация в ЦОА

Уважаеми колеги,

Имах удоволствието да посетя курса за медиатори, организиран от ЦОА от 27.10.2016 до 05.11.2016г. с лектори – адв. Албена Пенова и адв. Таня Градинарова.

Бих искала да споделя с Вас изключителната си удовлетвореност от курса.

Впечатлена съм не само от високото ниво на знания и умения на лекторите – адв. Албена Пенова и адв. Таня Градинарова, в областта на преподаваната материя, но и техните умения за сплотяването на всички участници в група. Благодарение на тях, се създадоха взаимовръзки за бъдещо сътрудничество между участниците, което е от значение не само за общуването ни като адвокати, но и още повече в бъдещата ни работа като медиатори.

Искрено се надявам, в най-скоро време, екипа на ЦОА – „Кръстю Цончев“ да подготви и организира надграждащи курсове – допълнително обучение по специализирана МЕДИАЦИЯ, касаеща семейни, търговски и трудови спорове, със същите лектори – адв. Албена Пенова и адв. Таня Градинарова.

Признавам, че ме впечатли и цената на курса, но размисляйки се върху нейния размер, считам че той е напълно разумен. Всички знаем, че адвокатите внасят за своя сметка осигуровки и данъци и нека не забравяме, че ЦОА е именно организацията, която би могла да защити и подпомогне интересите на адвокатската гилдия, защото има както колеги с много възможности, така и други, които сега започват своя професионален път и все още изпитват затруднения от финансово естество.

Бих искала да предложа на екипа на ЦОА – да организира семинари или курсове по комуникация за адвокати, с лектори – адв. Албена Пенова и адв. Таня Градинарова. Считам, че такъв практикум липсва и той би бил полезен за всички колеги – както на ново вписаните, така и за колегите с опит.

Искрено се надявам в бъдеще ЦОА – „Кръстю Цончев“ да стане достоен конкурент на Националния институт по правосъдието, за да може адвокатите да имат необходимото самочувствие в и извън съдебната зала.

Благодаря за отделеното внимание!

С пожелания за успехи в бъдещата работа

Адв. А. Добрева-Дашева