Представяне на книгата на адв. Станислав Костов (21.06.2017 г.)

Подобни статии

„Актуални проблеми на евр

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 21.02.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: гл. ас. д-р Иван Стойнев – адвокат от САК.

„Актуална практика на ВАС

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 19.04.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектори: адв. Михаил Екимджиев и адв. Катина Бончева.

Стартиране на видео излъч

Уважаеми адвокати,

Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” има удоволствието да ви предостави свободен достъп до видео излъчването на семинарите в реално време на нашия уебсайт.

След като

Предстоящи семинари

НОЕМВРИ:

23.11.2016 г. (сряда) от 14,00 ч. до 17,00 ч.
“Обжалване действията на съдебния изпълнител”
Лектор: адв. Бистра Славеева
“Държавата като привилигирован взискател”
Лектор: адв. Магдалена Колева

24.11.2016 г.

„Качествената медицинска

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 28.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Мария Шаркова.

Важна информация за обуче

Уважаеми колеги,

                    Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”

 организира

Едногодишно продължаващо задълбочено обучение

по право на ЕС

Практически

“Семейни дела с меж

Семинар за АК Пловдив на 11.02.17 г. от 09:00 ч. в хотел “Марица” с лектор: адв. Боряна Мусева.

„Новите положения в Закон

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 02.02.17 г. (четвъртък) от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Валя Гигова.

„Сключване на договори по

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 16.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: доц. д-р Таня Йосифова.

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ В СТР

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ В СТРАНАТА:

 

НОЕМВРИ:

 

25.11.2016 г. (петък)
АК Перник
Тема: „Разваляне на двустранни договори по чл. 87 от ЗЗД. Материалноправни последици“
Лектор: съдия Красимир Машев

 

25.11.2016 г. (петък)
АК