Потърсете ни: 02/980 1092

Представяне на книгата на адв. Златка Стефанова „В помощ на задържания от полицията и на обвиняемия в досъдебното производство“ (27.11.18 г.)

Подобни статии

Първи модул от Едногодишн
„Актуални проблеми

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 12.04.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Камелия Маринова.

Квалификационно обучение
Квалификационно обучение
Съобщение за кандидатите,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” уведомява желаещите да посетят подготвителните курсове за изпита за адвокати и младши адвокати на пролетната сесия през 2017 г., че

Новите промени в НПК

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира следните семинари, свързани с новите промени в Наказателнопроцесуалния кодекс:

1.) Семинар на тема: „Реформата в НПК“ (съвместно със Софийската адвокатска

Представяне на книгата на
Видео архив на проведенит

Тук можете да откриете видео архив на проведените семинари.

Представяне на книгата на
„Защита на длъжника в изп

Семинар за АК Стара Загора на 31.03.-01.04.17 г. от 10:00 ч. с лектори: адв. Бистра Славеева, адв. Магдалена Колева, адв. Кристиян Рангелов и адв. Меглена Гунчева –