Потърсете ни: 02/980 1092

Представяне на книгата на адв. Златка Стефанова „В помощ на задържания от полицията и на обвиняемия в досъдебното производство“ (27.11.18 г.)

Подобни статии

Първи модул от Едногодишн
Обучение по право на ЕС в
„Актуални проблеми на евр

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 21.02.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: гл. ас. д-р Иван Стойнев – адвокат от САК.

Специализирано задълбочен
Семинар „Реформата
Връчване на сертификатите
Семинар с г-жа Ерин Симон

 

Новите промени в ГПК

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира следните семинари, свързани с новите промени в Гражданскопроцесуалния кодекс:

1.) Семинар на тема: „Новите промени в ГПК“

Дата и място на

„Подготовка на исковата м

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 27.04.17 г. от 10:00 ч. с лектор: адв. Валентин Бенатов.

Съобщение за кандидатите,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” уведомява желаещите да посетят подготвителните курсове за изпита за адвокати и младши адвокати на пролетната сесия през 2017 г., че