Потърсете ни: 02/980 1092

Примерни теми за семинари през 2015 година

Примерни теми за семинари през 2015 година

Подобни статии

Дни на адвокатите, СОК &#
Първи модул от Едногодишн
Семинар „Специални страте
Представяне на книгата на
Обучение по право на ЕС в
Конференция „Адвока

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира конференция на тема: „Адвокатурата и правата на човека“, която ще се проведе в гр. Пловдив, хотел „Империал“ на 14

Обучение по право на ЕС в
Семинар „Електронни
„Качествената медицинска

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 28.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Мария Шаркова.

Втори модул от обучението