Примерно видео

Подобни статии

Представяне на книгата на
„Специални разузнавателни

Семинар за АК Стара Загора на 18.02.17 г. от 09:00 ч. с лектор: съдия Красимир Шекерджиев.

Семинар в Урануполи, Репу

Уважаеми колеги адвокати,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ със съдействието на Дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет има удоволствието да ви покани на

“Неприсъствено реше

12.12.16 г. (понеделник) от 14:00 ч. до 17:00 ч. в ЦОА “Кръстю Цончев” с лектор адв. Таня Градинарова.

Тържествено встъпване на
“Отговорност на правните

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 09.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектори: адв. Гинка Христова и съдия Пламен Дацов.

„Погасителната давност в

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 06.04.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Михаил Малчев.

Участие на адв. Йордан Йо

На 28.06.2017 г. адв. Йордан Йорданов – председател на УС на Фондация “Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев”, гостува в предаването по БНТ “Денят започва” с

Достъп до видео излъчване

УВАЖАЕМИ АДВОКАТИ,

Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” има удоволствието да ви предостави свободен достъп до видео излъчването в реално време на нашия уебсайт. След

„Сключване на договори по

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 16.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: доц. д-р Таня Йосифова.