Потърсете ни: 02/980 1092

Работна среща на Националното бюро за правна помощ с председателите на адвокатските колегии от страната (22.02.19 г.)

Подобни статии

Работна среща на Национал
„Процесуалноправни пробле

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 14.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Любка Стоянова.

Семинар „Реформата
Квалификационно обучение
Дискусионен форум „
„Новите изменения в ЗКИР“

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 24.01.17 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Любка Стоянова – заместник-председател на Административен съд – София-град.

Първи модул от Едногодишн
Семинар „Специални страте
Семинар за съдебната делб

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ съвместно с Адвокатския съвет – гр. Варна, организира семинар на тема: „Съдебната делба“ с лектори: съдия Камелия Маринова от ВКС

Обучение по право на ЕС в