Потърсете ни: 02/980 1092

Семинар „Реформата в НПК – практическо приложение“, гр. Велико Търново (10.11.18 г.)

Подобни статии

Квалификационно обучение
„Специални разузнавателни

Семинар за АК Стара Загора на 18.02.17 г. от 09:00 ч. с лектор: съдия Красимир Шекерджиев.

„Производство по ст

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 07.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Костадинка Недкова.

Представяне на книгата на
Лекция на доц. д-р Алекса
„Европейско митническо пр

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 21.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: доц. д-р Атанас Симеонов – адвокат от САК.

Представяне на книгата на
Семинар „Промените
Представяне на книгата на
Откриване на новата учебн