Потърсете ни: 02/980 1092

Семинар „Реформата в НПК – практическо приложение“, гр. Велико Търново (10.11.18 г.)

Подобни статии

Първи модул от Едногодишн
Откриване на новата учебн
Семинар за съдебната делб

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ съвместно с Адвокатския съвет – гр. Варна, организира семинар на тема: „Съдебната делба“ с лектори: съдия Камелия Маринова от ВКС

Семинар „Електронни
“Отговорност на правните

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 09.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектори: адв. Гинка Христова и съдия Пламен Дацов.

Квалификационно обучение
Втори модул от обучението
Дни на адвокатите, СОК &#
Откриваща конференция на
Семинар в Урануполи, Репу

Уважаеми колеги адвокати,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ със съдействието на Дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет има удоволствието да ви покани на семинар на