Семинар с г-жа Ерин Симон – правен експерт от централата на Google (24.03.2017 г.)

 

Подобни статии

Предстоящи семинари

НОЕМВРИ:

23.11.2016 г. (сряда) от 14,00 ч. до 17,00 ч.
“Обжалване действията на съдебния изпълнител”
Лектор: адв. Бистра Славеева
“Държавата като привилигирован взискател”
Лектор: адв. Магдалена Колева

24.11.2016 г.

„Защита на длъжника в изп

Семинар за АК Стара Загора на 31.03.-01.04.17 г. от 10:00 ч. с лектори: адв. Бистра Славеева, адв. Магдалена Колева, адв. Кристиян Рангелов и адв. Меглена Гунчева –

„Процесуалноправни пробле

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 14.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Любка Стоянова.

Представяне на книгата на
Кръгла маса по повод 120

Висшият адвокатски съвет, Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и Правната програма на Институт „Отворено общество – София“ организират

КРЪГЛА МАСА

„Европейско митническо пр

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 21.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: доц. д-р Атанас Симеонов – адвокат от САК.

Представяне на книгата на
Тържествено честване на Д
Посещение на европейските
Лекция на доц. д-р Алекса