Потърсете ни: 02/980 1092

Семинар за промените в ГПК

Европейското училище по принудително изпълнение има удоволствието да Ви покани на обучителен семинар на тема „Измененията в ГПК от м. октомври 2017 в контекста на изпълнителното производство.

Семинарът е предназначен за практикуващи юристи с интерес в областта на изпълнителното производство и ще се проведе на 28 ноември 2017 г., в гр. София, хотел „Рамада”, бул. „Мария Луиза” № 131.

 

Лектори на семинара ще бъдат г-н Борислав Белазелков – съдия във Върховния касационен съд, член на работната група за подготовка на промените в ГПК и г-жа Валя Гигова – адвокат, член на Висшия адвокатски съвет, член на работната група за подготовка на промените в ГПК.

По време на семинара ще бъдат представени измененията относно изпълнителното производство във връзка с актуалните промени в ГПК от месец октомври 2017 г. Участниците могат да отправят предварително въпроси за обсъждане на семинара в срок до 23 ноември 2017 г. на електронен адрес: petrov@esebg.eu

Дата на провеждане на семинара: 28 ноември 2017 г.

Начало на семинара: 09:00 часа

Регистрация: регистрацията за участие в семинара е възможна до 23.11.2017 г., приема се онлайн и е достъпна на адрес: https://ese-bg.eu/index.php/bg/zaiavka_obuchenie

Информация относно програмата, практическа информация и условията за участие в семинара можете да намерите в раздел „Обучения“, подраздел  „Предстоящи обучения“ или на следния електронен адрес: https://ese-bg.eu/index.php/bg/izmenenia_gpk_28_11

Подобни статии

Квалификационно обучение
Съобщение за кандидатите,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” уведомява желаещите да посетят подготвителните курсове за изпита за адвокати и младши адвокати на пролетната сесия през 2017 г., че

Курс за придобиване на пр

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” организира курс за придобиване на правоспособност като медиатор за адвокати, който ще се проведе в гр. София, ул. „Цар Калоян”

Лекция на доц. д-р Алекса
Тържествено честване на 1
Специализирано обучение п
Обучение по право на ЕС в
Предстоящи семинари в ЦОА

12.12.2016 г. (сряда)

Тема: “Неприсъствено решение – практически проблеми. Анализ на съдебната практика“.

Лектор: адв. Таня Градинарова

„Неприсъствено реше

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 12.12.16 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Таня Градинарова.

„Последните изменения на

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 06.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Костадинка Недкова.