Потърсете ни: 02/980 1092

Семинар за промените в ГПК

Европейското училище по принудително изпълнение има удоволствието да Ви покани на обучителен семинар на тема „Измененията в ГПК от м. октомври 2017 в контекста на изпълнителното производство.

Семинарът е предназначен за практикуващи юристи с интерес в областта на изпълнителното производство и ще се проведе на 28 ноември 2017 г., в гр. София, хотел „Рамада”, бул. „Мария Луиза” № 131.

 

Лектори на семинара ще бъдат г-н Борислав Белазелков – съдия във Върховния касационен съд, член на работната група за подготовка на промените в ГПК и г-жа Валя Гигова – адвокат, член на Висшия адвокатски съвет, член на работната група за подготовка на промените в ГПК.

По време на семинара ще бъдат представени измененията относно изпълнителното производство във връзка с актуалните промени в ГПК от месец октомври 2017 г. Участниците могат да отправят предварително въпроси за обсъждане на семинара в срок до 23 ноември 2017 г. на електронен адрес: petrov@esebg.eu

Дата на провеждане на семинара: 28 ноември 2017 г.

Начало на семинара: 09:00 часа

Регистрация: регистрацията за участие в семинара е възможна до 23.11.2017 г., приема се онлайн и е достъпна на адрес: https://ese-bg.eu/index.php/bg/zaiavka_obuchenie

Информация относно програмата, практическа информация и условията за участие в семинара можете да намерите в раздел „Обучения“, подраздел  „Предстоящи обучения“ или на следния електронен адрес: https://ese-bg.eu/index.php/bg/izmenenia_gpk_28_11

Подобни статии

Новите промени в НПК

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира следните семинари, свързани с новите промени в Наказателнопроцесуалния кодекс:

1.) Семинар на тема: „Реформата в НПК“ (съвместно със Софийската адвокатска

Откриване на новата учебн
„Защита на длъжника в изп

Семинар за АК Стара Загора на 31.03.-01.04.17 г. от 10:00 ч. с лектори: адв. Бистра Славеева, адв. Магдалена Колева, адв. Кристиян Рангелов и адв. Меглена Гунчева –

Видео архив на проведенит

Тук можете да откриете видео архив на проведените семинари.

Семинар „Специални страте
Обучение по право на ЕС в
Посещение на европейските
„Потребителският кредит –

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 29.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Емилия Василева.

Представяне на книгата на
Семинар с представители н