Тържествено честване на 10-годишния юбилей на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ (23.11.2015)

Подобни статии

Национална конференция на
Посещение на делегация от

 

Обучение по право на ЕС в
Международна научна конфе
Обучение по право на ЕС в
Лекция на доц. д-р Алекса
„Новите изменения в ЗКИР“

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 24.01.17 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Любка Стоянова – заместник-председател на Административен съд – София-град.

„Последните изменения на

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 06.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Костадинка Недкова.

Обучение по право на ЕС в
„Транспортните престъплен

Семинар в две части в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 14.02. и 15.02.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Красимир Шекерджиев.