Тържествено честване на 10-годишния юбилей на Фондация “Център за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” (23.11.2015)

Подобни статии

Галерия 1 (19.12.2008)
Семинар в Урануполи, Репу
Тържествено честване на 1

На 12.10.2015 г. се проведе тържествено честване на 10-годишния юбилей от учредяването на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и беше открита новата учебна година.

Обучение по право на ЕС в
Покана за семинар с лекто

ПОКАНА

ЦОА „Кръстю Цончев“ организира за първи път в историята си съвместен семинар с Федералната адвокатура на Германия, посветен на професионалните права и задължения на немските

Курс за придобиване на пр

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” организира курс за придобиване на правоспособност като медиатор за адвокати, който ще се проведе в гр. София, ул. „Цар Калоян”

Откриваща конференция на
Втори модул от обучението
“Производство по ст

Семинар в ЦОА “Кръстю Цончев” на 07.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Костадинка Недкова.

Новите промени в ГПК

Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” организира следните семинари, свързани с новите промени в Гражданскопроцесуалния кодекс:

1.) Семинар на тема: “Новите промени в ГПК”

Дата и място на