Потърсете ни: 02/980 1092

Видео архив на проведените семинари в зала 3. на ЦОА „Кръстю Цончев“

Тук можете да откриете видео архив на проведените семинари.

Подобни статии

Семинар „Специални страте
Семинар „Новата пра
Първи модул от Едногодишн
Посещение на международни
Участие на адв. Йордан Йо

На 28.06.2017 г. адв. Йордан Йорданов – председател на УС на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, гостува в предаването по БНТ „Денят започва“ с

Галерия 1 (19.12.2008)
„Договорът за наем.

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 13.12.16 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Стилияна Григорова – СГС.

Обучение по право на ЕС в
Първи модул от Едногодишн
Достъп до видео излъчване

УВАЖАЕМИ АДВОКАТИ,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ има удоволствието да ви предостави свободен достъп до видео излъчването в реално време на нашия уебсайт. След