Потърсете ни: 02/980 1092

Връчване на сертификатите на адвокатите, завършили успешно Едногодишното продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС, гр. Бургас (11.11.18 г.)

Подобни статии

Трети модул от обучението
Дискусионен форум „ Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an
Семинар с г-жа Ерин Симон

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ В СТР

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ В СТРАНАТА:

 

НОЕМВРИ:

 

25.11.2016 г. (петък)
АК Перник
Тема: „Разваляне на двустранни договори по чл. 87 от ЗЗД. Материалноправни последици“
Лектор: съдия Красимир Машев

 

25.11.2016 г. (петък)
АК

Обучение по право на ЕС в
„Новите изменения в ЗКИР“

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 24.01.17 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Любка Стоянова – заместник-председател на Административен съд – София-град.

„Актуална практика на ВАС

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 19.04.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектори: адв. Михаил Екимджиев и адв. Катина Бончева.

Откриваща конференция на
Галерия 1 (19.12.2008)
Представяне на книгата на