Потърсете ни: 02/980 1092

Връчване на сертификатите на адвокатите, завършили успешно Едногодишното продължаващо задълбочено обучение по право на ЕС, гр. Бургас (11.11.18 г.)

Подобни статии

Семинар в Урануполи, Репу
Българо-немски семинар на
„Новите изменения в ЗКИР“

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 24.01.17 г. (вторник) от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: съдия Любка Стоянова – заместник-председател на Административен съд – София-град.

„Качествената медицинска

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 28.03.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: адв. Мария Шаркова.

Семинар „Новата пра
Видео архив на проведенит

Тук можете да откриете видео архив на проведените семинари.

Работна среща на Национал
Откриване на новата учебн
Семинар „Промените
„Актуални проблеми на евр

Семинар в ЦОА „Кръстю Цончев“ на 21.02.17 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч. с лектор: гл. ас. д-р Иван Стойнев – адвокат от САК.