Кой е Кръстю Цончев?

Изтъкнатият български правник, учен, адвокат и законотворец Кръстю Цончев е роден през 1910 г. в град София. Завършва юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1933 г. Частен хоноруван доцент при катедрата по гражданско право на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Научната му кариера e била прекъсната по политически съображения. Бил е заместник-председател на Сдружението по сравнително право при Съюза на юристите в България.

Кръстю Цончев е бил дългогодишен адвокат и изключително плодовит юридически писател. От първите му значителни работи е монографията „Отговорност на трето лице за нарушение на чуждо облигационно право“ (1940), след което следва студията „Принос към деликатната отговорност за чужди действия“ (1845-1946). По-късно се появяват и „Приносът по чл. 12, ал. II от Закона за наследството“ (1971), „Подобренията“ (1972), „Симулацията в гражданското право“ (1974), „Съдебна делба“ (1985) и „Договор за дарение“ (1988).